Lindorff kjøper nederlandske Transfair
Gå tilbake

Lindorff kjøper nederlandske Transfair

16. mai 2007

Lindorff har inngått en avtale med RFS Holland Holding B.V. om kjøp av datterselskapet Transfair Holding B.V. – et ledende inkasso- og kredittopplysningsselskap i Nederland.

– Oppkjøpet av Transfair er i tråd med Lindorffs vekststrategi og vil være et springbrett for vår ekspansjon på det europeiske kontinentet, sier konsernsjef Olav Fjell i Lindorff Group. Transfair har 175 ansatte og hadde en omsetning på 47 MEUR i 2006.

Lindorff Group er den ledende leverandøren innen inkasso og relaterte tjenester i Norden og Baltikum, med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia og Litauen. Det Oslo-baserte selskapet har vokst betraktelig siden det ble kjøpt opp av det private investeringsselskapet Altor i 2003.

Nordisk inkassomodell
Basert på modellene for profesjonell inkasso, utviklet og foredlet i de nordiske landene, har Lindorff som ambisjon å ekspandere inn i nye markeder.
– Avtalen om Transfair er den første i Lindorffs vekststrategi på det europeiske kontinentet, og vil sikre at vi er godt posisjonert for å dra fordel av konsolideringen av inkassovirksomheten i Europa, sier Olav Fjell.

Ledende i Nederland
Transfair er Nederlands nest største inkassofirma og består av Transfair inkasso, et separat kredittopplysningsselskap og en 50% eierandel i De Jong namsmanns-tjenester. Transfair er også markedsledende innen porteføljeoppkjøp.
– Som en følge av oppkjøpet av Transfair vil Lindorff bli oppfattet som en enda mer attraktiv partner innen inkasso, da vi kan tilby våre kunder en bredere internasjonal base, sier Olav Fjell.

Lindorffs ambisjon er å gjøre Transfair til et brohode for videre ekspansjon i Europa, med fokus på Benelux-landene i første omgang.

Muligheter for videre ekspansjon
– Vi er veldig glade for å bli en del av Lindorff Group, hvor kredittstyring er kjernevirksomheten. Det gir oss en mulighet til å gjennomføre Lindorffs vekststrategi på det europeiske kontinentet. Lindorffs visjon passer måten vi ser på kredittstyring, og Lindorffs erfaring på dette området gir oss ypperlige muligheter for videre utvidelse av vår posisjon i markedet, sier Hans van Wermeskerken, konsernsjef for Transfair.

Fakta om Lindorff:
Lindorff Group er det ledende selskapet innen inkasso og relaterte tjenester i den nordiske regionen, og en av de ledende p[ verdensbasis. Lindorff hadde et overskudd p[ MEUR 256 millioner I 2006 og har 1.650 ansatte i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland, Latvia og Litauen. Lindorff har bred erfaring innen bransjer som bank, finans, forsikring, telecom, handel og kredittkj;p.

Fakta om Transfair:
Transfair Holding BV er den nest største inkassoleverandøren i Nederland og markedsledende innen porteføljeoppkjøp. Transfair, grunnlagt i 1972, tilbyr en rekke tjenester innen inkasso basert på en one-stop-shop strategi. Disse tjenestene spenner fra enkel inkasso til en rekke inkassorelaterte tjenester, inkludert finansiering. Transfair har lang erfaring innen innfordring og store kundeporteføljer.
www.transfair.nl

For mer informasjon, kontakt:
Lindorff SVP Group Communications, kommunikasjonsdirektør Arve Paulsen, mobil +47 90117005, e-post: arve.paulsen@lindorff.com

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email