Lexmark tilbyr unik klimanøytral leieavtale
Gå tilbake

Lexmark tilbyr unik klimanøytral leieavtale

14. oktober 2008

Unikt på verdensbasis – C02-nøytrale utskrifter

Nesten alle leverandører snakker i dag om grønn IT. Maskiner som bruker mindre strøm, tosidige utskrifter, konsulenter som tar trikken til kundemøter… Alt dette er selvfølgelig bra. Lexmark tar nå et langt sted videre. Som en del av strategien ”Print Less – Save More”, tilbyr selskapet nå i samarbeid med Acento og Framtiden i Våre Hender/My Climate klimanøytrale leieavtaler. Lexmark tar med dette miljøansvar for hele produktets livssyklus.

Klimanøytrale leieavtaler går blant annet ut på at Lexmark og finansieringsselskapet Acento kjøper klimakvoter med gullstandard via Framtiden i Våre Hender/MyClimate som en kompensasjon for skrivernes livssyklus. Pengene går til øremerkede prosjekter som for tiden er et biogassanlegg i Nepal for å spare skogen, et biomassepelletsprosjekt i India for å erstatte fossil gass og til et prosjekt i Madagaskar der det investeres i solkokere og effektive ovner for å hindre avskoging.

Skriv ut mindre – spar mer
Det klimanøytrale leieavtaleprosjektet er en del av Lexmarks strategi om å bidra til at bedrifter skal skrive ut mindre for å spare mer. Hans Arvid Rønning, markedsdirektør i Lexmark Norge, sier det kanskje virker som et overraskende budskap fra et selskap som fokuserer 100 prosent på skriverløsninger.
– Det handler om holdninger og vilje til å se noe annerledes på utskriftsstrukturen i norske bedrifter og på offentlige kontorer. I følge tall fra IDC vet ikke 70 prosent av bedriftene hvor mye som brukes på utskrifter. Én av seks utskrifter havner i søppelen uten å bli lest. 20 prosent av de utskrevne dokumentene brukes mindre enn 5 minutter. Med andre ord sier det seg selv at dokumenthåndteringen bør effektiviseres, men uten at det skal gå på bekostning av miljøet, sier han.

Redusert ressursbruk, lavere utslipp og mindre produksjon
En vesentlig forutsetning for optimalisering av maskinparken er å slå sammen enhetene.
– Et annet viktig poeng er at bedrifter vil ha mye å spare på våre løsninger der utskriften ikke skjer før brukeren selv går bort for å taste en kode eller trekke et kort. Vi ønsker å redusere ressursforbruket, senke utslippene og produsere mindre avfall på hvert eneste trinn i produktenes livssyklus. Derfor er vi svært stolte av å lansere klimanøytrale leieavtaler som et supplement til vår helhetlige strategi, sier Hans Arvid Rønning.

Informasjonsteknologi – mer utslipp en Mongstad
Det er ikke til å skyve under en stol at informasjonsteknologi er undervurdert som klimapåvirker i negativ retning. I følge Dag Erik Storberget, partner i finansieringsselskapet Acento, slipper en gjennomsnittlig norsk kommune ut 1 million kilo CO2 gjennom såkalt synlig it-utstyrs livssyklus. Totalt på synlig informasjonsteknologi slippes det i Norge årlig ut langt mer enn 2 millioner tonn CO2. Sannsynligvis dobbelt så mye hvis enterprise-løsninger som for eksempel datarom tas med i beregningene. Til sammenligning slipper Statoil på Mongstad ut 1,7 millioner tonn CO2 per år.
– Bedrifter som velger å inngå en klimanøytral leieavtale bidrar i praksis til å redusere klimagassutslippet, og sørger i tillegg til at det går til gjenbruk for deretter å gjenvinnes på en miljøvennlig måte. Konseptet er sertifisert av Framtiden i Våre Hender/MyClimate. Hensikten med den klimanøytrale avtalen å ta ansvar i hele prosessen fra produksjon til gjenvinning. Vi kaller det livsløpsansvar, sier han.

Livsløpsansvar – fra vugge til grav
Enkelt forklart betyr livsløpsansvar at utstyret er i et lukket system fra vugge til grav. Acento har for eksempel kjøpt opp et gjenbruks- og gjenvinningsselskap for å sikre at utstyret håndteres korrekt.
– Etter endt leieperiode hentes maskinene tilbake. Deretter fikses maskinene for ny utleie til blant annet skoler og kommuner. Når maskinene har gjort sitt, sørger Acento for forsvarlig gjenvinning, sier Dag Erik Storberget.

Reduser utskriftsvolumet med opptil 40 prosent med enkle tiltak
De fleste it-bedrifter gjør i dag en rekke tiltak for å redusere klimagassutslippet. Lexmark har blant annet skissert noen enkle tiltak som kan redusere utskriftsvolumet med opptil 40 prosent.
– I tillegg legges det vekt på bruk av miljøvennlig emballasje og redusert energiforbruk. Men vi ønsker å gjøre mer. Derfor lanseres den klimanøytrale leieavtalen, sier Hans Arvid Rønning.

– Alle klimanøytrale leieavtaler gjennom Acento finansieres uten ekstra påslag ut året, avslutter han.

14 enkle grep for å spare kostnader og ta bedre vare på miljøet
1. Ikke skriv ut e-post og utkast.
2. Skann til e-post for å arkivere og sende dokumentene dine.
3. Bruk forhåndsvisning av utskrift til å unngå sløsing som følge av feil i utskriften.
4. Bare skriv ut den siden du trenger, ikke hele dokumentet.
5. Bruk tosidig utskrift og forminskning (nedskalering) for å spare papir.
6. Bruk fortrinnsvis resirkulert og sertifisert papir (med FSC- eller PEFC-sertifisering, eller EUs blomstermerke), det bidrar til sparsom omgang med naturlige ressurser.
7. Bruk arbeidsgruppeskrivere i stedet for personlige skrivere når mulig, da det sparer strøm.
8. Når du kjøper hjemmeskriver, bør den være trådløs. Dermed kan flere brukere dele på én skriver. Du sparer også strøm med færre enheter.
9. Bruk kladdemodus til å spare blekk eller toner, og til å redusere avfallsmengden i form av brukte blekkpatroner og tonerkassetter.
10. Bruk originale blekkpatroner eller tonerkassetter med høy kapasitet for å unngå unødvendig transport og avfall.
11. Bruk adskilte søppelkasser for papir og blekkpatroner/tonerkassetter.
12. Send de tomme blekkpatronene/tonerkassettene tilbake til Lexmark for ansvarlig resirkulering og gjenbruk.
13. Send tilbake skriverne dine til butikken når de har nådd slutten av sin levetid, eller lever dem til passende gjenvinningsstasjoner.
14. Ikke deaktiver strømsparemodus på laserskriverne dine, da denne funksjonen reduserer strømforbruket.

Les mer om Print Less på www.printless.no

Kilde: Pressemelding fra Lexmark / www.lexmark.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email