Leier og utvider på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Leier og utvider på Bryn-Helsfyr

29. september 2016

Det er inngått nye, forlengede og utvidede leieavtaler for over 6600 kvm på Bryn-Helsfyr den siste tiden.

Pressenotis
Oslo, 29. september 2016

Eiendomsselskapet Argentum har inngått en 5-årsavtale med Danmon Norge AS om utleie av ca 600 kvm i Brynsveien 16 fra 1. oktober 2016. Danmon er en av Norges ledende leverandører av teknisk utstyr for kringkasting og profesjonelle innen bilde- og lydproduksjon. Akumed AS flytter hoveddelen av sin virksomhet fra Brynsveien 18 til Brynsveien 16 og øker sitt areal med ca. 300 kvm til ca.1 020 kvm. Akumed er en ledende leverandør av et bredt spekter av kvalitetsprodukter innen bl.a. lungefunksjon, kardiologi, rehabilitering, idrettsmedisin og bevegelsesanalyse.

I Tveten Park har Oneco Elektro AS inngått leieavtale for 660 kvm i Ole Deviks vei 6 B. Avtalen er på 6 år, og selskapet flytter fra Kalbakken.

Fire leietakere har forlenget eller utvidet sine leieforhold i Bryn Eiendoms bygg på Bryn-Helsfyr. Programvareleverandøren OneStop Reporting har forlenget sin avtale og utvidet lokalene fra 607 til 983 kvm i Østensjøveien 32. Best of Breed har inngått en ny leieavtale og flytter fra denne eiendommen til 211 kvm i Østensjøveien 36. Både ventilasjonsleverandøren Solland AS og HR-konsulentselskapet Impact AS forlenger sine leieavtaler i Brynsengveien 2, der sistnevnte også utvider arealet fra 486 til 647 kvm.

Før sommeren ble det klart at Vegdirektoratet, som allerede er største leietaker i Brynsengfaret 6 ved Alnafossen, utvider sine leiearealer i bygget med ytterligere 2530 kvm fra og med desember 2016. Tilleggsarealene overtas fra Mattilsynet og leieavtalen løper til juni 2023.Leieavtalen er inngått med byggeieren, Entra, og betyr at eiendommen fortsatt vil være fullt utleid.

Bryn Eiendom, Eiendomsselskapet Argentum, Tveten Park og Entra er blant deltakerne i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der eiendomsaktørene driver omdømmebygging av området som Oslos best tilgjengelige knutepunkt for næringsvirksomhet.

Om Bryn-Helsfyr:
Med over 575.00 kvm kontorarealer er Bryn-Helsfyr et av Oslos største kontorområder. Området er en viktig del av den planlagte Hovinbyen, og mange store utviklingsprosjekter er i ferd med å gjøre det til en mer urban og levende del av byen. Bryn-Helsfyrs viktigste fortrinn er unik tilgjengelighet via kollektivt, sykkel og vei, nærhet til sentrum og eiendommer med høy standard til konkurransedyktige leiepriser. Et av byens beste kollektivtilbud, økende kollektiv- og sykkelandel og 4 FutureBuilt-prosjekter bidrar til en sterk miljøprofil.

For mer informasjon se www.bryn-helsfyr.no eller kontakt:
Per Kristian Lundquist (koordinator og talsmann i samarbeidet)
Telefon: 901 99 016, e-post: lundquist@bryn-helsfyr.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Eiendomsfoto: Ole Deviks vei 7Foto: nyebilder.no Eiendomsfoto: Ole Deviks vei 7Foto: nyebilder.no Brynsveien 16 -18_7927 Brynsveien 16 -18_7927