Leier 9.800 kvm på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Leier 9.800 kvm på Bryn-Helsfyr

8. april 2016

Bryn-Helsfyr-samarbeidet melder om nye, forlengede og utvidede leieavtaler for totalt ca 9.800 kvm i området. 

Brynseng Eiendom har signert nye og utvidede leieavtaler for totalt 3.157 kvm i sine bygg på Bryn. Klatreverket flytter inn på 570 kvm i Brynsveien 3 for 10 år fra årsskiftet 2016/2017. Swarco har også inngått en 10-årsavtale i samme bygg, der de vil disponere 1.730 kvm kontor og lager. Selskapet flytter fra naboeiendommen, Brynsveien 12, der Sønnico blir ny leietaker for 537 kvm og kursleverandøren Glasspaper utvider sitt areal med 320 kvm – begge for 5 år.

Bryn Eiendom har fått forlenget og utvidet leieavtaler for totalt 4.800 kvm i sine eiendommer i samme område. Resultat Regnskap AS, Intrum Justitia AS og Polar Norge AS har forlenget sine leieavtaler i Nils Hansens vei 2, de to sistnevnte utvider samtidig leiearealet. Banqsoft AS og Rohde & Schwarz Norge AS har forlenget sine leieforhold i Østensjøveien 32 og 34.

Skanska CD Norway har via datterselskapet Grenseveien 90 AS fått kursleverandøren Global Knowledge Norway AS som ny leietaker for 456 kvm i Grenseveien 90 sentralt på Helsfyr.

Oneco Elektro har signert en leieavtale for 662 kvm i Ole Deviks vei 6b i Tveten Park, og flytter inn i juli 2016.

BundeEiendom AS har gjennom datterselskapet G-82 Eiendom AS fått Gråkallen AS som ny leietaker for 305 kvm i Grenseveien 82 på Helsfyr.

Veidekke Entreprenør AS har leid 478 kvm i Nils Hansensvei 20 til bruk som anleggskontor i forbindelse med rehabilitering av Brynstunellen. Avtalen er meglet av Sandia Megling as og løper til 31. juli 2017.

Skanska CD Norway, BundeEiendom, Brynseng Eiendom, Bryn Eiendom, Tveten Park og Nils Hansensvei 20 er representert i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der eiendomsaktørene driver omdømmebygging av området som Oslos best tilgjengelige knutepunkt for næringsvirksomhet.

Om Bryn-Helsfyr: Med over 575.00 kvm kontorarealer er Bryn-Helsfyr et av Oslos største og viktigste kontorområder. Området er en viktig del av den planlagte Hovinbyen, og mange store utviklingsprosjekter vil gjøre det til en mer urban og levende del av byen. Bryn-Helsfyrs viktigste fortrinn er unik tilgjengelighet via kollektivt, sykkel og vei, nærhet til sentrum og eiendommer med høy standard til konkurransedyktige leiepriser. Et av byens beste kollektivtilbud, økende kollektiv- og sykkelandel og 4 FutureBuilt-prosjekter bidrar til å gi området en sterk miljøprofil.

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-prosjektet:

besøk: www.bryn-helsfyr.no – eller kontakt:

Per Kristian Lundquist (koordinator og talsmann i prosjektet)

Telefon: 901 99 016, e-post: lundquist@bryn-helsfyr.no

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Tveten_Park-017 Tveten_Park-017 brynsveien_3 brynsveien_3