Leier 20.000 kvm på Bryn og Helsfyr
Gå tilbake

Leier 20.000 kvm på Bryn og Helsfyr

9. mars 2022

Eiendomsaktørene i Bryn-Helsfyr-samarbeidet har de de siste fire månedene inngått nye, forlengede og utvidede leieavtaler for ca 20.000 kvm kontorarealer i området.

Nylig ble det kjent at BundeGruppen og BundeBygg leier 3.200 kvm kontor i Fyrstikktorget på Helsfyr av Stor-Oslo Eiendom frem til deres nye kontorprosjekt, Helsfyret, står ferdig. BundeGruppens leietakere i Grenseveien 82 leier også ca 1.000 kvm i Fyrstikktorget.

Nå melder andre deltakere i Bryn-Helsfyr-samarbeidet om nye, forlengede og utvidede leieavtaler på totalt ca 15.800 kvm på Bryn og Helsfyr.

Gasmann Eiendom besitter to naboeiendommer ved hjørnet av Grenseveien og Innspurten sentralt på Helsfyr. Selskapet har nå inngått leieavtale på 5+5 år med Vita Group AS for 778 kvm kontorer i Innspurten 1, og begge eiendommene er dermed fullt utleid.

Bryn Eiendom har den siste tiden inngått 5 nye og 8 forlengede leieavtaler for til sammen 10.019 kvm i sine kontoreiendommer på Bryn. Blant annet har Mestergruppen AS og Light Structure AS forlenget og utvidet sine leieforhold i Nils Hansens vei 8 til henholdsvis 4.844 og 1.337 kvm. Tunstall AS er ny leietaker på 99 kvm i samme bygg, mens Safety Computing AS og UTU Norge AS skal leie henholdsvis 303 og 290 kvm i Østensjøveien 14 fra våren 2022.

Samtidig melder SAJA om 10 nye og reforhandlede leieavtaler på til sammen ca 5000 kvm kontor fordelt på ulike eiendommer selskapet forvalter på Bryn og Helsfyr.

Fortsatt byutvikling

En rekke nye kontor- og boligprosjekter har tiltrukket stadig flere beboere og virksomheter til Bryn-Helsfyr-området de siste årene.

– Mange flere er under planlegging, og utviklingen mot et mer levende byområde vil fortsette. Eksempelvis planlegges det helhetlig utvikling av boliger, kontorer og servicetilbud på og rundt Fyrstikktorget på Helsfyr og i et stort område omkring Brynseng kollektivknutepunkt, sier Stig Jensen i Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

(Flyfoto: Nyebilder.no)

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-samarbeidet:

besøk: www.bryn-helsfyr.no – eller kontakt: Stig Jensen (koordinator i samarbeidet); stig.jensen@bryn-helsfyr.no

Om Bryn-Helsfyr:
Bryn og Helsfyr ligger tett på Oslo sentrum og har et av byens beste tilbud på miljøvennlig transport. Nå blir hele området en enda mer levende del av Oslo og Hovinbyen – der du kan jobbe, bo, leve og oppleve. Med nye moderne boliger, skoler, barnehager og kontorbygg – og stadig flere sosiale møteplasser og aktivitetstilbud

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email