Leder av FNs klimapanel på besøk i Oslo
Gå tilbake

Leder av FNs klimapanel på besøk i Oslo

29. juni 2016

Under besøket møtte han blant annet medlemmer av Barnas klimapanel og miljødirektøren.

Dr. Hoesung Lee fra Sør-Korea ble valgt til leder av FNs klimapanel (IPCC) høsten 2015. Nylig var han på sitt første besøk i Norge som IPCC-leder. I følge Miljødirektoratet spiller FNs klimapanel en svært viktig rolle i klimaarbeidet.

– Klimapanelets arbeid har vært avgjørende for å forstå klimautfordringene og sikre et helhetlig og politikknøytralt grunnlag for handling. Den rollen er ikke mindre viktig i årene som kommer, sier klimadirektør Ellen Hambro.

Miljødirektoratet, som i Oslo har hovedkontor i Grensesvingen 7 på Bryn-Helsfyr, er nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel. Det innebærer at de blant annet har en koordinerende rolle i den nasjonale innsatsen i panelets arbeid og representerer Norge under panelets plenumsmøter.

Det er første gang Hoesung Lee besøker Norge i rollen som leder av FNs klimapanel. I løpet av besøket rakk han mye; møte med klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Miljødirektoratet, og så senere møte med medlemmer av Barnas klimapanel.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilder: MD)

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
md_ipcc_2 md_ipcc_2 md_ipcc_3 md_ipcc_3