Laveste dødstall på 54 år Bryn-Helsfyr | Laveste dødstall på 54 år
Gå tilbake

Laveste dødstall på 54 år

7. januar 2010

I følge en melding fra Statens vegvesen, som blant annet har kontorer i Brynsengfaret 6a på Bryn-Helsfyr i Oslo, viser foreløpige tall at 214 mennesker omkom på norske veger i 2009. Dette skal være det laveste antall omkomne i trafikken siden 1955, da 213 mennesker omkom. Dette samtidig som trafikken på veiene har tidoblet seg i samme tidsperiode.

– Selv om det er bra å se en så kraftig nedgang er dette fremdeles altfor mange. Tallet skal videre nedover i årene som kommer, sier trafikksikkerhetsekspert i Statens vegvesen, Finn Harald Amundsen, i meldingen.

Langtidstrend
Trafikksikkerhetstiltak, sammen med en nyere bilpark og ansvarsbevisste trafikanter, oppgis som noen av årsakene til at antall drepte går stadig nedover. – Vi ser helt klart at vi nå er inne på en langtidstrend der trafikken vokser, men antall drepte går ned, sier Amundsen.

Trendene i store deler av den vestlige verden viser det samme – tallene på drepte og hardt skadde går nedover.

Flere allierte
Fylkeskommunene har nå tatt over som eiere av store deler av vegene i Norge. – Det betyr flere gode allierte slik at vi kan fokusere enda mer krefter på trafikksikkerhetsarbeidet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– Dersom jeg kan oppfordre alle i Norge til å ha et nyttårsforsett bør det være dette; bruk bilbelte. Vi vet at bilbeltet redder liv, avslutter Moe Gustavsen.

Oversikt over drepte i trafikken per fylke finner du på www.vegvesen.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email