Lanserer kurs på SQL Server clustere
Gå tilbake

Lanserer kurs på SQL Server clustere

3. desember 2008

Kursleverandøren Glasspaper, som har tilhold på Bryn-Helsfyr i Oslo, lanserer kurs om implementering, administrasjon og vedlikehold av SQL Server clustere.

I følge Glasspaper forsterkes selskapets posisjon som Norges ledende kursleverandør innen Microsoft SQL Server gjennom lanseringen av dette helt nye kurset, som tar for seg SQL Server clustere.

Kurset gjennomføres for første gang 24-27. februar 2009.

Dette intensive firedagerskurset gir deltakerne de nødvendige ferdigheter for å utføre vanlig administrasjon og vedlikehold av SQL Server clustre, samt håndtere krisesituasjoner på en profesjonell og effektiv måte. Deltakerne vil ha mye tid til å utføre realistiske oppgaver i clustre på opp til fire noder, og vi dekker SQL Server 2005, SQL Server 2008, Windows Server 2003 og Windows Server 2008, heter det i kursbeskrivelsen.

Målgruppe:
Kurset retter seg mot IT personell som utfører eller er ansvarlig for den daglige driften av SQL Server clustre. Ledere og arkitekter med de nødvendige forkunnskaper vil også kunne ha stor nytte av kurset.

Forkunnskaper:
– Grunnleggende kunnskaper innen Maskinvare, Nettverk, Lagringsløsninger, Active Directory og Høytilgjengelighet.
– Gode kunnskaper innen Windows Server 2003 eller nyere, samt SQL Server 2005 eller nyere.

Innhold:
– Introduksjon
– Terminologi
– Krav til infrastruktur
– Ikketekniske krav
– Maskinvare
– Generelle krav
– Design av nettverk for clustre
– Design av lagringsløsning for clustre
– Clustre i et virtuelt miljø
– Valg av riktig server
– Clustertjenesten
– Installasjon av MSCS på Windows Server 2003
– Installasjon av MSCS på Windows Server 2008
– Konfigurasjon av MSCS
– Design av MSCS løsninger for tjenestetilgjengelighet
– Oppgradering av Windows Server 2003 cluster til Windows Server 2008
– SQL Server Cluster
– Navnestandarder
– Installasjon av SQL Server 2005 i et cluster
– Installasjon av SQL Server 2008 i et cluster
– SQL Server 2000 i cluster
– Beskyttelse SQL Server clustre med brannmur

Administrasjon av noder
– Legge til en node
– Erstatte en node

Håndtering av oppdateringer
– Firware oppgraderinger
– OS oppdateringer
– SQL Server oppdateringer
– Oppdatering av database (applikasjon)
– WSUS (Automatiske oppdateringer)
– Forberede uhell
– Generelle mål
– Kombinering av clustre med andre høytilgjengelighetsteknologier
– Backup
– Planlegging av krisehåndtering

Sertifisering:
Det er ingen sertifisering knyttet opp mot dette kurset.

Påmelding og mer informasjon på www.glasspaper.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email