Landsdekkende nett av NAF-advokater
Gå tilbake

Landsdekkende nett av NAF-advokater

5. desember 2007

Visste du at våre advokater gir medlemmer bistand, både lokalt og sentralt, innenfor kjøp/salg av bil, verkstedreparasjoner, forsikring, erstatning, førerkort, toll/avgifter og saker om straff?

Som privat eier, fører eller bruker av bil, vil de fleste før eller senere ha behov for juridisk bistand. Da er det godt å vite at medlemskap i NAF gir rett til gratis råd og veiledning.
Hovedkontoret i Oslo på Bryn-Helsfyr har en egen juridisk avdeling, samlokalisert med tekniske konsulenter. I tillegg har NAF et landsdekkende nett av 57 privatpraktiserende advokater, som gir medlemmene bistand lokalt.

NAF samler nettverket årlig

I oktober ble nærmere 40 av NAFs advokater og tekniske konsulenter samlet i Oslo. Samlingen hadde et sterkt faglig innhold hvor blant annet UP-sjef Humlegård foreleste, og forsikrings- og erstatningsrettslige emner ble gjennomgått. Samlingene avholdes for å skolere/oppdatere NAF advokatene, slik at de står best rustet til å hjelpe deg som medlem.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email