Kvotepliktige CO2-utslipp godkjent
Gå tilbake

Kvotepliktige CO2-utslipp godkjent

8. april 2008

I alt 42 norske bedrifter hadde kvotepliktige CO2-utslipp i perioden 2005-2007, i følge www.sft.no. Deres kvotepliktige utslipp var samlet på nær 18 millioner tonn over tre år. Det var sju prosent lavere enn det bedriftene ble tildelt av klimakvoter.

Årsaken var dels at noen bedrifter gjennomførte utslippsreduserende tiltak, mens andre utsatte oppstart av virksomheten eller planlagte produksjonsøkninger. Flere bedrifter har også hatt problemer med å få tak i gass som forutsatt ved tildelingen av klimakvoter. De har derfor brukt ikke-kvotepliktig fyringsolje istedenfor.

– Kvotesystemet for perioden 2005 til 2007 har gitt oss nyttig kunnskap. En erfaring er at det ble delt ut for mange kvoter. I tillegg har vi høstet erfaring med rapporterings- og kontrollsystemer for utslippene fra kvotepliktige virksomheter, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Innstramming fra 2008
Fra 2008 setter Kyoto-protokollen grenser for utslippene av klimagasser fra Norge og andre industriland. For å bidra til å oppfylle våre forpliktelser er kvotesystemet endret og utvidet til å omfatte 111 virksomheter, med nærmere 40 prosent av Norges utslipp.

– Tildelingen av kvoter er strammet betydelig inn for perioden 2008 til 2012, både i Norge og i EU-landene. Vi forventer derfor at kvotesystemet vil gi et viktig bidrag til å begrense utslippene av klimagasser, sier Ellen Hambro.

For mer informasjon om kvotesystemet, se www.sft.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email