Kritisk mangel på IT-folk
Gå tilbake

Kritisk mangel på IT-folk

17. april 2008

NAVs tall for arbeidsledighet i mars 2008 viser at det nå er under 1 prosent ledighet innen IT-stillinger, i følge sonans.no og ITpro.no.

Vi opplever et stort gap mellom de lukrative jobbene næringen tilbyr og de jobbene unge i Norge tror de får etter endt utdannelse, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge. Bjercke ber norsk ungdom velge en IT-utdanning.

Nedgangen i ledige stillinger er på hele 27 prosent sammenlignet med året før. NAVs bedriftsundersøkelse fra oktober 2007 viser at det er ca 15000 ubesatte stillinger i Norge innen ingeniør- og IKT-fag, samtidig var det kun 2,1 prosent av de som søkte samordnet opptak i 2007 som søkte seg til IT-studier.

Et moderat anslag viser at samfunnet taper 7,5 mrd i året på kompetanseunderskuddet. IT-næringen har særlig behov for systemutviklere, programmerere og ingeniører, men også til ikke-tekniske stillinger er det stor behov for arbeidskraft i en næring som er i sterk vekst.

IT-næringen vil få et kritisk underskudd på kompetanse dersom ikke søkertallene til IT-studier nå begynner å gå opp, sier Bjercke.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email