Kraftig økning i antall inkassosaker
Gå tilbake

Kraftig økning i antall inkassosaker

24. september 2008

– En kraftig økning i antall inkassosaker i Norge gjør at flere bør ta raskt kontakt med inkassoselskap eller kreditorer for å få løst betalingsvanskene sine før de blir uhandterlige. Det sier Heidi Skaaret, sjef for Lindorff i Norge, i en pressemelding.

Kredittilsynets oversikt viser at antall inkassosaker økte kraftig i første halvår i 2008 sammenlignet med første halvår 2007. Samtidig vokser den samlede gjelden blant norske skyldnere.

Totalt mottok norske inkassoselskaper 2 288 000 saker til behandling første halvår 2008. Ifølge Kreditttilsynet er dette en oppgang på 7,5 prosent, eller 160 000 saker totalt.

Grunn til bekymring
– Utviklingen er dessverre som forventet og gir også grunn til bekymring, sier Heidi Skaaret, administrerende direktør og landssjef for Lindorff i Norge. Fortsetter utviklingen, vil man få mer enn 4 millioner nye inkassosaker i Norge i løpet av 2008, ifølge Skaaret.
– Vi ser en trend der stadig flere husholdninger får problemer med å betjene gjelden sin, i alle fall deler av den, sier hun.

Ta kontakt med kreditor
Heidi Skaaret har følgende råd til personer som sliter med inkassogjeld: – La ikke regninger og betalingsvarsler bli liggende. Ta raskt kontakt med kreditorene og/eller inkassoselskapene og forsøk å bli enig om en nedbetalingsplan. I de aller fleste tilfeller klarer man å bli enige om en løsning som begge parter kan leve med. Å ta opp forbrukslån for å betjene annen forfalt gjeld er ingen god løsning, understreker hun.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email