Kostbart kjemikaliesommel for bedrifter
Gå tilbake

Kostbart kjemikaliesommel for bedrifter

26. november 2008

Bedrifter som produserer kjemikalier, eller importerer kjemikalier til EØS-området, har en viktig rapporteringsfrist 1. desember. Å overskride fristen kan koste tid og penger. SFT har varslet 24 000 norske virksomheter som en siste påminnelse.

Preregistrering av kjemikalier: En del av EUs kjemikalieregelverk REACH, som berører alle som driver kjemikalievirksomhet i EU- og EØS-land.

Gratis preregistrering på Internett
Preregistrering nødvendig for virksomheter som:
framstiller eller importerer kjemiske stoffer eller stoffer i stoffblandinger på ett tonn eller mer/år per stoff produserer eller importerer produkter hvor det er meningen at kjemiske stoffer frigis og inneholder mengder på ett tonn eller mer/år per stoff det finnes noen få unntak for enkelte stoff.

Opplysninger som skal gis:
– virksomhetens navn, adresse og kontaktperson
– stoffnavn, EINECS- og CAS-nummer
– stoffmengden og tidsfrist for registrering
– evt opplysninger om likhet med andre stoffer som kan brukes i vurderingen av stoffets egenskaper

Preregistrering på Internett
I portalen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) – REACH-IT – kan virksomheter pregistrere gratis via Internett. Etter fristen 1. desember 2008 vil det ikke være mulig å preregistrere.

– De som ikke pregistrer sine stoffer før 1. desember, vil drive ulovlig fram til virksomheten selv har gjennomført en fullstendig registrering. Det kan bli både tidkrevende og kostbart for virksomheten, sier SFT-direktør Ellen Hambro, i en melding.

Varsler 24 000 virksomheter
Det finnes ingen oversikt over hvor mange norske virksomheter som faller inn under plikten om preregistrering. SFT regner med at det fortsatt er en del virksomheter som ikke har preregistrert sine stoffer selv om både SFT og Norsk Industri har informert om fristen ved en rekke anledninger.

– Vårt brev til 24 000 norske virksomheter er en siste påminnelse til etternølerne, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Beskytter helse og miljø
Preregistreringen er en foreløpig registrering av kjemikalier som gjør at stoffene kommer inn under overgangsreglene i EUs kjemikalieregelverk REACH.

Etter preregistreringen skal stoffene gjennom en fullstendig registrering og evaluering. Tidsfristene for fullstendig registrering vil være i 2010, 2013 og 2018 avhengig av stoffets farlighet og mengde.

Hensikten med regelverket er å beskytte miljø og mennesker mot skadelige kjemikalier, blant annet ved at bedre informasjon om flere stoffer blir tilgjengelig for myndigheter, brukere og allmennheten.

Bransjeforeningen kan hjelpe
Bransjeforeningene kan hjelpe virksomheter til å avklare deres ansvar under REACH. Bransjeforeninger og Norsk Industri har god kjennskap til det nye regelverket.

Virksomheter kan også følge med på nyheter om REACH på SFTs nettsted og abonnere gratis på nyheter fra SFT på e-post.

Kilde: www.sft.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email