Kontroll med distribusjonen ga kortreiste vinduer Bryn-Helsfyr | Kontroll med distribusjonen ga kortreiste vinduer
Gå tilbake

Kontroll med distribusjonen ga kortreiste vinduer

13. desember 2016

Vindusprodusenten slet med økende transportkostnader og ba om assistanse. Resultatet er mindre stress, mer effektiv vareflyt og bedre kundebehandling.

Natre vinduer slet med økende transportkostnader og ba Norwegian Logistics, som har hovedkontor i Innspurten 15 på Bryn-Helsfyr (Helsfyr Atrium) om hjelp. Nå er distribusjonsleddet ikke lenger en stressfaktor, men kjennetegnes av bedre vareflyt, kundebehandling og reklamasjonsrutiner.

– Vi hadde ikke kapasitet i eget hus til å håndtere utviklingen og en analyse av vareflyten bekreftet at noe måtte gjøres, sier Merethe Øye Johnsen, supply chain manager hos Natre Vinduer.

Utfordringen til Natre er produksjon ved fire lokasjoner. Transportbehovet er stort og utgjør en stor del av kostnadsbasen. Selskapet ekspederer rundt 35.000 ordre hvert år, med mange små bestillinger som får plass på én pall. I alle år har distribusjonen foregått i egen regi. Nå var logistikkoperasjonen begynt å bli belastende og bilparken gammel.

– Vi trengte et system for distribusjon fra alle fabrikkene til hele Norge. Valget stod mellom å øke egne ressurser eller sette oppgaven. Et tips førte til kontakt med Norwegian Logistics og med deres bistand har vi fått kontroll på distribusjonskostnadene, sier Øye Johnsen.

Norwegian Logistics oppdrag er å forvalte alle transportrelaterte oppgaver. En analyse viste at det var mye å hente på konkurranseutsetting av transporten. Kjernen er et nettverk av i hovedsak lokale transportører for mest mulig direktetransport mellom fabrikk og sluttkunde. Det gir færre omlastinger som reduserer faren for skader på produktene.

Underveis fra fabrikk til leveringsadresse forsyner Norwegian Logistics sin oppdragsgiver med sanntidsdata om transportene ved hjelp av en track and trace-løsning. På den måten får Natre full oversikt over hver leveranse uten at det koster interne ressurser.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilder: Norwegian Logistics)

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email