Kompetanseløft for serviceteknikere i GK
Gå tilbake

Kompetanseløft for serviceteknikere i GK

4. januar 2008

Gunnar Karlsen as (GK) setter sterkere fokus på flerfaglighet og kompetanseheving for bedriftens serviceteknikere i tiden fremover. Med lanseringen av sertifiseringsprogrammet i regi av GK Skolen gjennomføres nå en storsatsning på våre serviceteknikere.

Målsetningen for kompetanseprogrammet er at samtlige serviceteknikere i GK fullfører kurs innen våre kjernefag: ventilasjon, kjøling, byggautomasjon, energi, væskebårne energisystemer samt kundebehandling. I tillegg til fagopplæringen gjennomføres jevnlige sertifiseringskurs i FSE og Varme arbeider.

Økt kunnskap skal lønne seg

– Sertifiseringsprogrammet skal bidra til at vi får etablert et felles kunnskapsnivå blant teknikerne i GK, sier prosjekteier John-Erik Karlsen. – Vi ønsker å øke vår faglige bredde og derigjennom bidra til et servicetilbud med større fleksibilitet for våre kunder. Samtidig tror vi at ordningen vil kunne bidra til større motivasjon, faglig stolthet og sikrere jobbutførelse hos den enkelte servicetekniker, fortsetter han.

Lokalt kursopplegg

Sertifiseringskursene arrangeres regionalt, med sentrale forelesere. Teknisk direktør Bjørn S. Johansen har ansvaret for undervisningen i ventilasjon, konserndirektør marked Anne Dahl Øiseth tar kundebehandlingen, John Bjørklund Hansen fra datterselskapet Theodor Qviller underviser i kjøling, teknisk sjef vann Per Eivind Larsen gjennomfører kursene i væskebårne energianlegg, mens daglig leder i datterselskapet Elmoko Per Rapstad underviser i faget Byggautomasjon.

– I løpet av sommeren 2007 til sommeren 2008 arrangeres hele 43 kurs i sertifiseringsprogrammet, fra Bodø i nord til Tønsberg i sør. Kursene skal rulle og gå også i årene framover, sier John Erik. – Med dette solide kompetanseløftet vil GK bli enda sterkere rustet til å møte kravene fra kunder og marked, i tillegg til at vi vil kunne tilby våre serviceteknikere muligheter til å utvikle seg faglig innad i konsernet.

Kilde: www.gk.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email