Vil storsatse på enda bedre tilgjengelighet på Bryn
Gå tilbake

Vil storsatse på enda bedre tilgjengelighet på Bryn

16. mai 2017

Gateterminal for buss ved Brynseng T-bane, kollektivfelt i Østensjøveien, rundkjøringer og egne sykkelveier. Bymiljøetaten i Oslo Kommune fremmer nå en rekke tiltak for enda bedre tilgjengelighet vi kollektivt, sykkel og vei på Bryn-Helsfyr. 

I den foreslåtte reguleringsplanen ønsker etaten bl.a. å:

• Etablere en gateterminal for buss ved Brynseng T-banestasjon
• Opprette kollektivfelt i begge retninger i Østensjøveien
• Opprette dedikerte sykkelveier, samt å tilby gode løsninger for syklende
• Tilrettelegge for rundkjøringer i strategiske veikryss

Videre skal Brynseng Torg utformes slik at det bidrar til å forenkle overgangen mellom buss og T-bane, knytte kollektivknutepunkter sammen, gi bedre oversikt i området og generelt bidra til en urban utvikling.

Mer informasjon om planene finner du her.

(Kart & illustrasjoner: PBE, Oslo Kommune)

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
pbe_oversikt_østensjøveien pbe_oversikt_østensjøveien