Klimaseminar på Bryn-Helsfyr 29. okt: Norges oppnåelse av klimamålet for 2020
Gå tilbake

Klimaseminar på Bryn-Helsfyr 29. okt: Norges oppnåelse av klimamålet for 2020

27. oktober 2008

Erik Solheim, Stein Lier-Hansen, Frederic Hauge og Ellen Hambro er blant innlederne på et åpent halvdagsseminar i SFTs konferanselokaler på Bryn-Helsfyr i Oslo 29. oktober. Seminaret er en del av arbeidet med å vurdere hvordan Norge kan oppfylle klimamålet for 2020. Arrangør er etatsgruppen Klimakur 2020. Dette igølge en melding på SFTs nettsider.

Tid: Klokken 09.30-12.00 onsdag 29. oktober 2008.
Sted: SFTs lokaler i Strømsveien 96 på Helsfyr i Oslo. Etter seminaret vil det bli servert lunsj.
Program:
Velkommen – ved SFT-direktør Ellen Hambro

Klimameldingen og klimaforliket. Bakgrunn for oppdraget – ved miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

FNs klimapanel. Tiltak og virkemidler i den fjerde hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPCC) –
ved Leo Meyer, leder av sekretariatet for FNs klimapanels delrapport om tiltak

Virkemidler mot 2020. Synspunkter og råd fra:
– forskningsdirektør Knut H. Alfsen, CICERO Senter for klimaforskning
– instituttsjef Lasse Fridstrøm Transportøkonomisk institutt
– administrerende direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri
– administrerende direktør Per Terje Vold, Oljeindustriens Landsforening
– leder Frederic Hauge, Bellona

Veien videre. Planlagt arbeid framover, organisering og hvordan andre kan bidra.

Påmelding
Send e-post til klimakur2020@sft.no innen fredag 24. oktober 2008.
Oppgi om du ønsker lunsj. Seminaret er gratis.

Klimakur 2020
Miljøverndepartementet har gitt Statens forurensningstilsyn (SFT) i oppdrag å lede en etatsgruppe som skal vurdere virkemidler og tiltak som viser hvordan Norge kan oppfylle de nasjonale klimamålene for 2020. Arbeidet skal danne grunnlag for regjeringens vurdering av klimapolitikken, som skal legges fram for Stortinget i 2010.

I tillegg til SFT består etatsgruppen av Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen, Statistisk sentralbyrå og Oljedirektoratet. Prosjektet har fått navnet Klimakur 2020. Med undertittelen klimautslippsreduksjoner mot 2020 – etatsgruppe for vurdering av tiltak og virkemidler.

Ber om ideer og innspill
For å nå de ambisiøse målene i klimapolitikken trengs et mangfold av løsninger. Etatsgruppen er nå i startfasen av det omfattende og viktige arbeidet, og ønsker ideer og innspill, kreative forslag og visjonære tanker fra forskning, næringsliv, miljøorganisasjoner og andre.

Klimakur 2020 vil sørge for en involverende og åpen prosess fram mot overlevering av utredningen 1. november 2009, i følge informasjonen på SFTs nettsider.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email