Klif til Norges mest miljøvennlige rehabiliterte kontorbygg
Gå tilbake

Klif til Norges mest miljøvennlige rehabiliterte kontorbygg

5. september 2012

I desember 2014 flytter Klif inn på 12 000 kvm i det som skal bli Norges mest miljøvennlige rehabiliterte kontorbygg, Grensesvingen 7 på Bryn-Helsfyr i Oslo. Direktoratet har nylig inngått leieavtale med Oslo Areal, som skal totalrehabilitere det eksisterende bygget til en miljøstandard av ypperste klasse.

Ifølge en melding har Klif inngått avtale om  leie av 12 000 kvadratmeter av det totalt 20 000 kvm store bygget i Grensesvingen 7.  De nye Klif-kontorene får energiklasse A og karakteren Excellent i BREEAM NOR-systemet. BREEAM er verdens fremste miljøklassifiseringsmetode for bygninger, og BREEAM NOR er en norsk tilpasning av dette som ble lansert i oktober 2011.

Oslo Areal og Klif er blitt enige om en totalrehabilitering som blant annet omfatter nye tekniske anlegg, høyeffektiv varmegjenvinning, etterisolering, energiproduserende vinduer med solcellefilm, energieffektive belysningssystemer, utstrakt bruk av behovsstyring, og så videre.

Blir i området
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har holdt til i Strømsveien 96 på Helsfyr siden 1990, men i desember 2014 flytter direktoratet på skrå over gaten og inn i Grensesvingen 7. Valget av de nye lokalene kom etter en anskaffelsesprosess der miljøhensyn var en viktig del av konkurransegrunnlaget.

– Klif er et miljødirektorat, og jobben vår er å stille strenge miljøkrav til norske virksomheter. Da skulle det bare mangle at vi ikke stiller strenge krav også til oss selv, og derfor må våre nye kontorlokaler holde en virkelig høy miljøstandard. Nå har vi undertegnet en kontrakt om nye lokaler som kan bli en veiviser for både utleiere og leietakere som tar miljøet på alvor, sier Ellen Hambro, direktør for Klif, i meldingen.

– Veldig bra kommunikasjon
– Vi valgte Grensesvingen 7 og Helsfyr etter en totalvurdering, hvor et tungtveiende hensyn var å vise at det går an å bygge miljøvennlig og fremtidsrettet også i eldre lokaler. Vi kan jo ikke rive alle gamle og energisløsende hus for å bygge nye og miljøvennlige lokaler isteden. Dessuten er Helsfyr veldig bra når det gjelder offentlig kommunikasjon, sier Hambro.

I forkant av utviklingen

Oslo Areal AS

Oslo Areal AS er et av de største eiendomsselskapene i Norge med en portefølje på ca 255 000 kvadratmeter. Selskapet er 100 prosent eiet av Gjensidige Forsikring ASA og eier, forvalter og utvikler Gjensidige sine eiendomsinvesteringer. Eiendomsporteføljen består i dag i hovedsak av kontoreiendommer i Oslo-området. Selskapet er en av 27 deltakere i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et samarbeid om langsiktig identitetsbygging av Bryn-Helsfyr som Oslo knutepunkt for næringsvirksomhet.

– Vi er glade og stolte over at Klif valgte oss til slutt, og vi har strukket oss langt for å få denne kontrakten. Vi tror at kontrakten med Klif gjør oss til en mer attraktiv utleier, fordi dette prosjektet ligger i forkant av den omstillingen til en mer miljø- og klimavennlig fremtid som er nødt til å komme, sier administrerende direktør Mona Ingebrigtsen i Oslo Areal.

Satser på det beste
Ifølge kontrakten mellom Klif og Oslo Areal skal det rehabiliterte bygget i Grensesvingen 7 tilfredsstille kravene til energiklasse A, slik dette er definert i forskriften om energimerking fra 2009. Den største miljøfordelen ligger likevel i at bygget også skal bli sertifisert med karakteren «Excellent» i BREEAM-NOR-systemet. Norwegian Green Building Council, som forvalter BREEAM-NOR-klassifiseringen i Norge, er ikke kjent med at det tidligere er kontraktsfestet en leieavtale om så høy miljøstandard i et eksisterende bygg.

Bildet: Grensesvingen 7 slik det vil fremstå etter omfattende rehabilitering. (Foto: klifnorge)

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
7899316654_755d9ea6d2_o 7899316654_755d9ea6d2_o 7899315752_8d3d6fddb3_o 7899315752_8d3d6fddb3_o