Kjøper, utvider og oppgraderer på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Kjøper, utvider og oppgraderer på Bryn-Helsfyr

25. april 2016

Øni Eiendom AS v/Maya Eiendom AS (Øni) utvider sin Bryn-Helsfyr-portefølje til fem naboeiendommer på totalt ca 28 mål med 20.000 kvm næringsarealer i Østensjøveien.

Presseinformasjon
Oslo, 25. april 2016

Øni forvalter og utvikler egne eiendommer og er et av flere selskaper under holdingselskapet IK Gruppen AS. Konsernet har totalt 33 ansatte og en årsomsetning på 280 millioner kroner.

På Bryn-Helsfyr eide og forvaltet selskapet fra før av eiendommene Østensjøveien 9, der det nå bygger et nytt profflager for Ahlsell på 4.500 kvm, og kombinasjonsbygget Østensjøveien 15d. Gjennom kjøp av naboeiendommene Østensjøveien 19, 17 og 15c utvider Øni sin Bryn-Helsfyr-portefølje til totalt ca 20.000 kvm fordelt på kontor- og lagerarealer. Østensjøveien 17 og 15c ble overtatt i fjor høst, mens 19 har overtakelse i oktober i år.

Øni har nylig ferdigstilt et utvidet lager for Flisekompaniet mellom to av byggene, og anlagt et dekke med 20 p-plasser på lagertaket. Selskapet har også gjennomført og planlegger betydelige fasadeoppgraderinger ved flere av eiendommene, som for tiden er tilnærmet fullt utleid til blant annet Flisekompaniet, Ahlsell Norge, O.J. Dahl og Karl Storz Endoskopi Norge.

– Bryn-Helsfyr er et attraktivt område under stadig videreutvikling, og vi er fornøyd med å utvide vår portefølje sentralt i området. Den unike tilgjengeligheten via kollektivt, sykkel og vei er et viktig konkurransefortrinn, og dette blir stadig mer verdifullt ettersom Oslo vokser og fortettes, sier Bjørn-Erik Indahl i Maya Eiendom.

Øni har siden 2011 vært blant deltakerne i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der eiendomsaktørene driver omdømmebygging av området som Oslos best tilgjengelige knutepunkt for næringsvirksomhet.

Om Bryn-Helsfyr:
Med over 575.00 kvm kontorarealer er Bryn-Helsfyr et av Oslos største og viktigste kontorområder. Området er en viktig del av den planlagte Hovinbyen, og mange store utviklingsprosjekter vil gjøre det til en mer urban og levende del av byen. Bryn-Helsfyrs viktigste fortrinn er unik tilgjengelighet via kollektivt, sykkel og vei, nærhet til sentrum og eiendommer med høy standard til konkurransedyktige leiepriser. Et av byens beste kollektivtilbud, økende kollektiv- og sykkelandel og 4 FutureBuilt-prosjekter bidrar til å gi området en sterk miljøprofil.

For mer informasjon se www.bryn-helsfyr.no eller kontakt:
Per Kristian Lundquist (koordinator og talsmann i prosjektet)
Telefon: 901 99 016, e-post: lundquist@bryn-helsfyr.no

Luftfoto: Nyebilder.no

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Bryn Oversiktsbilde østover Bryn Oversiktsbilde østover