Kjøper stort område på Bryn for utvikling av nye boliger og kontorer
Gå tilbake

Kjøper stort område på Bryn for utvikling av nye boliger og kontorer

29. juni 2018

Entra melder i dag om kjøp av et stort utviklingsområde på Bryn. Tomtearealet er på 38 140 kvadratmeter, med et utviklingspotensial på ca 120 000 kvadratmeter kontorer og boliger. Selskapet har gått i partnerskap med JM Norge, som senere vil kjøpe de delene av tomtearealene som er planlagt for boligutvikling.

– Bryn er et av de viktigste fokusområdene for byutvikling i Oslo, med umiddelbar nærhet til T-bane, tog- og busstasjoner. I samarbeid med JM ser vi frem til å ta en ledende rolle i en god og ansvarlig utvikling av Bryn, sier Arve Regland, administrerende direktør i Entra, i en børsmelding.

– Som en av Nordens ledende utviklere av boliger og boligområder ser vi kontinuerlig etter attraktive muligheter i byområdene. Oslo vokser raskt og behovet for gode boliger er økende. Vi ser frem til å kombinere Entras ekspertise med vår egen og skape en attraktiv miks av boliger og kontorarealer på Bryn, sier Hilde Vatne, sjef for JMs virksomhet i Oslo-regionen.

Entra vil kjøpe eiendommene Brynsveien 1, 2-4, 3, 5, 6, 8, 11-13 og 12, såvel som Østensjøveien 39/41 og 43 gjennom fem ulike transaksjoner, til en totalverdi av 1,1 milliarder kroner. Transaksjonen ventes gjennomført i tredje kvartal 2018. JM kjøper deretter de arealene som blir regulert til bolig når reguleringsprosessen er ferdig noen år frem i tid.

Entra vil være ansvarlig for å utvikle den kommersielle delen av området, mens JM vil ta ansvar for boligdelen.

Entra, som har som strategi å utvikle, eie og forvalte moderne eiendommer nær sentrale kollektivknutepunkt, har over lang tid vært en av de største og viktigste eiendomsutviklerne og langsiktige besitterne i Bryn-Helsfyr-området. Forut for kjøpet eier selskapet 43 000 kvadratmeter på Bryn og 71 000 kvm på Helsfyr.

Illustrasjonsbilde: Bryn-Helsfyr-samarbeidet

Kilde: Børsmelding fra Entra

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email