Kjøper stort område på Bryn for utvikling av nye boliger og kontorer | Kjøper stort område på Bryn for utvikling av nye boliger og kontorer
Gå tilbake

Kjøper stort område på Bryn for utvikling av nye boliger og kontorer

Entra melder i dag om kjøp av et stort utviklingsområde på Bryn. Tomtearealet er på 38 140 kvadratmeter, med et utviklingspotensial på ca 120 000 kvadratmeter kontorer og boliger. Selskapet har gått i partnerskap med JM Norge, som senere vil kjøpe de delene av tomtearealene som er planlagt for boligutvikling.

– Bryn er et av de viktigste fokusområdene for byutvikling i Oslo, med umiddelbar nærhet til T-bane, tog- og busstasjoner. I samarbeid med JM ser vi frem til å ta en ledende rolle i en god og ansvarlig utvikling av Bryn, sier Arve Regland, administrerende direktør i Entra, i en børsmelding.

– Som en av Nordens ledende utviklere av boliger og boligområder ser vi kontinuerlig etter attraktive muligheter i byområdene. Oslo vokser raskt og behovet for gode boliger er økende. Vi ser frem til å kombinere Entras ekspertise med vår egen og skape en attraktiv miks av boliger og kontorarealer på Bryn, sier Hilde Vatne, sjef for JMs virksomhet i Oslo-regionen.

Entra vil kjøpe eiendommene Brynsveien 1, 2-4, 3, 5, 6, 8, 11-13 og 12, såvel som Østensjøveien 39/41 og 43 gjennom fem ulike transaksjoner, til en totalverdi av 1,1 milliarder kroner. Transaksjonen ventes gjennomført i tredje kvartal 2018. JM kjøper deretter de arealene som blir regulert til bolig når reguleringsprosessen er ferdig noen år frem i tid.

Entra vil være ansvarlig for å utvikle den kommersielle delen av området, mens JM vil ta ansvar for boligdelen.

Entra, som har som strategi å utvikle, eie og forvalte moderne eiendommer nær sentrale kollektivknutepunkt, har over lang tid vært en av de største og viktigste eiendomsutviklerne og langsiktige besitterne i Bryn-Helsfyr-området. Forut for kjøpet eier selskapet 43 000 kvadratmeter på Bryn og 71 000 kvm på Helsfyr.

Illustrasjonsbilde: Bryn-Helsfyr-samarbeidet

Kilde: Børsmelding fra Entra

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email