Kjempeeksponering på Oslo Lufthavn Bryn-Helsfyr | Kjempeeksponering på Oslo Lufthavn
Gå tilbake

Kjempeeksponering på Oslo Lufthavn

21. mars 2013

COWI kjører nå en kampanje via såkalte Gate Towers, det vil si plakater på 9,50 x 7,50 m eksponert ute ved gatene innland/utland, totalt 27 stykker.

Det er første gang disse eksponeringsflatene benyttes. Det er mange positive tilbakemeldinger på COWIs synlighet.

COWI, som har sitt norske hovedkontor i Grenseveien 88 på Bryn-Helsfyr, er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap. De er ca. 950 medarbeidere fordelt på 24 kontorsteder i Norge og internasjonalt, mens hele COWI gruppen teller ca. 6300 medarbeidere.

Hensikten er å fremme betydningen av realkompetanse, visualisert via ligninger (ja, de er korrekte), samt korte tekster relatert til 3 ulike prosjekt. I tillegg kjøres filmer på 45 flater inne i terminalbygget.

Kampanjen er utformet i samarbeid med Gambit og vil være oppe til og med første uke av april.

(Bilder: Jan Edvardsen/COWI, Eva Rose Furumyr/Oslo Lufthavn AS)

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
cowi_osl_2 cowi_osl_2