Kjedehuset og Techstep får Apples høyeste partnersertifisering
Gå tilbake

Kjedehuset og Techstep får Apples høyeste partnersertifisering

10. august 2017

Kjedehuset sammen med Techsteps datterselskaper blir en av få aktører i Europa som får Apples nye og høyeste partnersertifisering mot bedriftsmarkedet.

Innen 2019 vil så mye som 75 prosent av alle IT-investeringer være relatert til digitaliseringsstrategier, ifølge det internasjonale analyseselskapet IDC. Valg og utnyttelse av mobilitetsløsninger er et nøkkelelement i prosessen, og Apple knytter seg nå tett opp mot noen få utvalgte europeiske aktører gjennom et nytt partnerprogram. Kjedehuset er en av ytterst få selskaper i Norden som nå har fått denne sertifiseringen.

Store muligheter

Noen kriterier for å bli Apple Authorised Enterprise Reseller er markedsledende kompetanse på mobilitet, egenutviklede digitaliserings- og mobilitetsløsninger, samt bredde- og dybdekompetanse på Apple-teknologi.

– Det er en stor anerkjennelse å bli valgt som sentral partner for Apple i Norge, noe som gir store muligheter for konsernet, våre forhandlere og ikke minst bedriftskunder rundt om i landet. Apples utbredelse i bedriftsmarkedet er velkjent, men de færreste utnytter mulighetene teknologien gir. Vi gleder oss til å samarbeide tett med Apple om deres brede spekter av systemløsninger for en mobil arbeidshverdag, sier Marit Ursin, adm. direktør i Kjedehuset (bildet).

Kjedehuset er et av landets største IKT-konsern. I tillegg til hardware leverer Kjedehuset mobilitets-, IT- og telecomløsninger blant annet gjennom de landsdekkende kjedene Nordialog og Telehuset.

Kompetansen i Techstep viktig brikke

Techstep ASA, som har hovedkontor i Brynsveien 3 på Bryn-Helsfyr, har spilt en viktig rolle i avtaleinngåelsen med Apple. Det børsnoterte selskapet eier blant annet Nordialog Oslo og SmartWorks. Sistnevnte er et ledende konsulentselskap innen rådgivning og implementering av mobilitetsløsninger for både mindre virksomheter og store konsern som DNB og SAS.

– Kjedehuset og Techstep har blitt preferert partner hos Apple grunnet evnen til å drive digitalisering, mobilitet og utvikle innovative løsninger som realiseres hos kundene. Vi blir i disse dager satset på av globale aktører grunnet vår unike kompetanse og evne til å ikke bare selge løsninger, men også realisere og videreutvikle de sammen med våre kunder. Her skiller vi oss ut ved å sikre kundene verdi og effekt av teknologien de har i dag og kjøper i fremtiden, sier Gaute Engbakk, CEO i Techstep (bildet).

Kjedehuset og Techstep har en pågående satsing innen helse, skole, utdanning og finans. Målet er å være en ledende leverandør av tilpassede løsninger med verdiøkende effekt for brukerne.

Flere bransjer står foran store digitale skift, med store gevinster å hente for både brukere og organisasjon i form av bedret arbeidshverdag og høyere effektivitet, avslutter Engbakk.

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email