Kjøp EU-godkjente klimakvoter på nettet
Gå tilbake

Kjøp EU-godkjente klimakvoter på nettet

2. oktober 2008

SFT lanserer i dag en nettløsning på www.sft.no/co2 hvor privatpersoner og virksomheter kan kompensere for klimagassutslippene sine ved å kjøpe klimakvoter.

– Klimaendringene er den alvorligste trusselen menneskeheten står overfor. Det viktigste er selvsagt å redusere de faktiske utslippene. Nettstedet et tilbud til privatpersoner og bedrifter som ønsker å kompensere for utslipp de ikke klarer å unngå, sier SFT-direktør Ellen Hambro i en melding fra organisasjonen.

Klimakvoter
På nettsiden www.sft.no/co2 kan du kjøpe FN-godkjente klimakvoter for å kompensere for sine utslipp. Du kan også enkelt regne ut hvor store klimagassutslipp du bidrar med fra flyreiser, bilkjøring og energiforbruk og du får pedagogisk og lett tilgjengelig informasjon om hvordan klimakvotesystemet fungerer, i følge informasjon på SFTs nettsider.

Bidrar til utslippsreduksjoner
Alle klimakvotene som SFT selger gjennom nettstedet, er FN-godkjente. Alle slike kvoter gir rett til å slippe ut ett tonn CO2. For hver kvote man kjøper hos SFT, blir det én utslippsrettighet mindre tilgjengelig for andre.
En klimakvote koster om lag 200 kroner. Prisen utgjøres av dagens markedspris og påslag på om lag 20 kroner som skal dekke SFTs utgifter i forbindelse med ordningen.

Kjøperne kan velge mellom kvoter fra det felles kvotemarkedet for Norge og EU (EUA-kvoter) og klimakvoter fra prosjekter i utviklingsland (CER-kvoter).

Privatpersoner eller bedrifter som kjøper kvoter gjennom SFTs ordning, skal ikke ”gjøre jobben” for de kvotepliktige bedriftene eller staten. Slike private kvotekjøp vil komme i tillegg til det staten sørger for.

Tjenesten er utviklet av Statens forurensningstilsyn (SFT) på oppdrag fra Miljøverndepartementet.

Klimakvotene SFT selger, blir tatt ut av det offisielle kvotemarkedet. Det innebærer at muligheten for at andre kan ha dette utslippet, for eksempel en bedrift, blir tilsvarende redusert.

FN-godkjente kvoter
SFTs kvotesalg er basert på det internasjonale systemet Norge har sluttet seg til gjennom Kyotoprotokollen. Derfor selger SFT bare FN-godkjente klimakvoter.

Kjøperne kan velge mellom kvoter fra prosjekter i utviklingsland (CER) og kvoter fra EUs kvotemarked (EUA), hvor også Norge er med.

Sertifikat med egen nettadresse
– Alle som kjøper klimakvoter, får et sertifikat med en egen nettadresse. Dette dokumenterer kjøpet og kan enkelt videreformidles til andre med oppfordring om å gjøre det samme, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Sertifikatet blir oppdatert hver gang du kjøper kvoter.

Positive til kvotekjøp
Om lag fire av ti nordmenn er positive til å kjøpe kvoter, viser en spørreundersøkelse Synovate utførte for SFT i mars i år. Undersøkelsen viste også at befolkningen har størst tillit til å kjøpe kvoter gjennom et nettsted drevet av staten.

– Derfor tror vi at vår nettside kan bidra til at det totale salget av slike kvoter øker, og at utslippene blir tilsvarende redusert, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

SFT kjøper kvoter
SFT vil kjøpe klimakvoter tilsvarende utslippene fra vårt elektrisitetsforbruk, ansattes bruk av bil i tjenesten og innenlands flyreiser. Regjeringen kjøper klimakvoter for alle statsansattes flyreiser utenriks.

– Vi oppfordrer andre offentlige og private virksomheter til å se på hvordan de kan redusere utslippene av klimagasser og deretter vurdere å kjøpe kvoter for utslipp de ikke kan unngå, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Samlet kostnad for SFTs kvotekjøp er beregnet til om lag 50.000 kroner i 2008.

Kilde: www.sft.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email