Kast deg på sykkelbølgen: Sjekk tilbudet og tilskuddene du kan søke om
Gå tilbake

Kast deg på sykkelbølgen: Sjekk tilbudet og tilskuddene du kan søke om

8. oktober 2020

Som i resten av Oslo har sykkelbruken i Bryn-Helsfyr-området økt lenge – og i år har den eksplodert. Hvordan er sykkeltilbudet lokalt, hvor går rutene – og hvilke tilskudd kan bedriften og borettslaget søke om?

Et klimavalg for fremtiden

Driver du virksomhet, jobber eller bor i Bryn-Helsfyr-området, er du ikke bare i et spennende område i forvandling til en enda mer levende del av Oslo og Hovinbyen. Du har også gjort et godt klimavalg for fremtiden.

Området er nemlig et av byens best tilrettelagte områder for grønne reiser. Foruten 4 t-banelinjer, tog og over 20 bussruter – har du et supert sykkelveinett i alle retninger, 2 bysykkelpunkter og flere andre tilbud.

Det betyr at du som arbeidsgiver, ansatt og og beboer i Bryn-Helsfyr-området har et fantastisk utgangspunkt for å ta del i fellesinnsatsen for sunnere og mer klimavennlige reiser i hovedstaden.

Eksplosiv vekst i sykkelbruken

På toppen av den gode tilretteleggingen, og folks økte bevissthet om helse- og klimamessige fordeler ved å sykle – har koronapandemien gjort sitt til å sende sykkelbruken til himmels.

Så langt i år er sykkeltrafikken i Oslo 27 prosent høyere enn i samme periode i fjor, ifølge tellinger fra Bymiljøetaten. I august viste byens sykkeltellere en rekordvekst i sykkeltrafikken på 34 prosent sammenliknet med august i fjor.

Les mer her: «Eksplosiv vekst i sykkeltrafikken i Oslo»

Finn dine favorittruter

Sykkelveinettet i Oslo er under stadig utbygging. De siste fire årene er det tilrettelagt cirka 50 kilometer ny sykkelvei, og en rekke strekninger har blitt oppgradert. Dette gjelder også i Bryn-Helsfyr-området, som dessuten har fått bysykkelpunkter ved Brynseng og Helsfyr. Her finner du gode sykkelveiforbindelser i de fleste retninger.

Finn den beste sykkelruten til og fra din arbeidsplass eller andre steder du vil oppsøke her.

Se kart over sykkelveier og -punkter i hele Oslo her.

Hvilke tilskudd kan du søke Oslo kommune om? (NB: tilskudd, søkekriterier og betingelser kan være gjenstand for endringer)

For private bedrifter: «Aktiv til jobb»

Private bedrifter kan søke om tilskudd til tiltak som kan bidra til at flere ansatte går, løper eller sykler til og fra jobb. Støtte kan for eksempel fås til  oppgradering av garderobe, ladestasjoner for el-sykkelbatterier eller sykkelvask.
• Tilskudd til tiltak og installasjoner på egen eiendom.
• Gjennom Klima- og energifondet kan det gis tilskudd på inntil 50 000 kr, begrenset til inntil 20 % av tiltakets totalkostnad.
• Tilskuddet skal ha en utløsende effekt, så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler ikke inngås, før det er gitt tilsagn.
Finn ut mer og søk om tilskudd her

For private bedrifter: «Trygg sykkelparkering»

Private bedrifter kan få tilskudd til å installere trygg og tørr sykkelparkering på arbeidsstedet for å legge bedre til rette for ansatte som ønsker å sykle til og fra jobben.
• Gjelder etablering av fast og trygg sykkelparkering på bedriftens eiendom.
• Bedrifter kan kun søke om tilskudd til tiltak og installasjoner på egen eiendom, og sykkelparkeringen må være i låsbart område.
• Bedriften kan motta tilskudd på inntil 1 000 kr per ordinære sykkelparkeringsplass, og 3 000 kr per lastesykkelparkeringsplass, begrenset til inntil 20 % av totalkostnaden for tiltaket.
• Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler ikke inngås, før det er gitt tilsagn
Finn ut mer og søk om tilskudd her 

For bedrifter: Elektrisk lastesykkel for bedrifter

Mindre leveranser utgjør ca en fjerdedel av vareleveransene i Oslo, og målet med denne ordningen er at el-lastesykler erstatter mer av bilbruken.
• Det gis tilskudd på 10 000 kr per sykkel, begrenset til maksimalt 30 % av kostnadene til kjøp av sykkel.
• Tiltaket gjelder kjøp av nye el-lastesykler som er ferdig monterte fra butikk. Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett eller kjøp gjennom privatperson.
• Det gis tilskudd til maksimalt ti el-lastesykler per bedrift.
• Tilskuddet skal ha en utløsende effekt, så innkjøp må ikke settes i gang, og avtaler ikke inngås, før det er gitt tilsagn.
Finn ut mer og søk om tilskudd her

Borettslag og sameier: Tilskudd for sykkelparkering

Tilskuddet er for borettslag og sameier som ønsker å bygge en trygg og tørr sykkelparkering. Eksempler på sykkelparkeringer som kan få tilskudd:
• Nytt sykkelskur i skjermet bakgård
• Bygging av sykkelparkering i garasje
• Tilskuddet dekker 20 % av utgiftene ved bygging, maksimalt 100 000 kr per borettslag eller sameie.
• Tilskuddet skal ha en utløsende effekt så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler ikke inngås, før det er gitt tilsagn.
Finn ut mer og søk om tilskudd her 

Borettslag og sameier: Tilskudd til ladeinfrastruktur

Tilskuddet skal gå til oppgradering/etablering av ladeinfrastruktur i borettslag og sameier, for å legge til rette for etablering av ladestasjoner.
• Tilskuddet er maksimalt 20 % av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til 5 000 kr per ladepunkt.
• Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag/sameie er 1 000 000 kr.
• Det er bare faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier som kan støttes.
• Tilskuddet skal ha en utløsende effekt, så arbeid må ikke settes i gang, og avtaler kan ikke inngås, før det er gitt tilsagn.
Finn ut mer og søk om tilskudd her 

 

Les mer om og søk om tilskudd på klimatilskudd.no

Kilder: Klimaoslo.no og Klimatilskudd.no

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Hovinbyen-skilt, Valle, Helsfyr. Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet Hovinbyen-skilt, Valle, Helsfyr. Foto: Bryn-Helsfyr-samarbeidet DSC02971 DSC02971 DSC02236 Kroppet DSC02236 Kroppet DSC03020 DSC03020 DSC00950 DSC00950 20180627_132848 20180627_132848