Jotne Industrier AS overtar Hollung-Gruppen
Gå tilbake

Jotne Industrier AS overtar Hollung-Gruppen

15. september 2006

Jotne Industrier AS bekrefter å ha signert en kjøpsavtale for overtagelse av Hollung – Gruppen ved kjøp av samtlige aksjer i Hollung Holding AS med virkning fra 18. August 2006.
Med dette kjøpet vil Jotne Gruppen styrke sin posisjon mot miljørelaterte produkter basert på Hollung’s kjerneteknologi innenfor rensing av avløpsvann. Denne teknologien vil viderutvikles og Hollungs markedsituasjon styrkes gjennom oppkjøpet.

Jotne Hollung AS vil bli det nye selskapsnavnet og vil være del av Jotne Industries AS. Jotne Hollung AS vil operere ut fra sine eksisterende lokaler i Haldenveien i Fredrikstad. Jotne Hollung har i dag en omsetning på ca kr. 30 mill og en arbeidstokk på ca 30 personer. Nærhet til øvrige fabrikasjonsbedrifter i Jotne Industrier AS vil være et viktig element når det gjelder effektiv utnyttelse av ressurser.

Jotne Hollung AS har gjennom mange år utviklet sine produkter og markeder primært i Norge men også på eksportsiden. Dette arbeidet vil videreføres og forsterkes gjennom overtakelsen og Jotne Hollung AS vil utvikles til en sentral aktør i dette markedet.

Jotne Hollung AS vil ved overtakelsen nyte godt av Jotne Industriers markedsapparat og tilgang til gruppens engineering og fabrikasjons resurser. Jotne Industrier ser på miljørelaterte produkter som et viktig markedsområde fremover ved siden av eksisterende markedsområder innenfor Offshore og Industri.

Jotne-gruppen er et konsern med virksomheter innen industri (Jotne Industrier AS), eiendom (Jotne Eiendom AS) og informasjonsteknologi (Jotne Information Technology AS). Driften skjer i selvstendige datterselskaper innen hvert virksomhetsområde. Gruppen ble etablert i 1982 og sysselsetter i dag om lag 200 personer med verksteder og kontorer i Norge og i utlandet.

Kilde: Pressemelding

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email