Virksomheter sliter med datamengdevekst
Gå tilbake

Virksomheter sliter med datamengdevekst

26. juni 2012

En undersøkelse gjort for Datametrix, med hovedkontor i Grenseveien 95 på Bryn-Helsfyr, viser at økende datamengde representerer en av de største utfordringene for norske IT-sjefer og gir 3 av 5 norske virksomheter hodebry.

25 prosent av norske virksomheter vet heller ikke hvilke data de er pålagt å lagre, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Undersøkelsen er gjennomført blant 356 norske kommuner og private bedrifter. Respondentene er IT- sjefer og rådmenn i 100 kommuner og IT-sjefer og ledere i 256 private bedrifter med over 50 ansatte.

Nær 3 av 5 virksomheter (58 prosent) mener at økende datamengde gjør datalagring til en utfordring. Kommunene opplever dette som en større utfordring enn private bedrifter (63 prosent mot 56 prosent). Flere større bedrifter (over 100 ansatte) enn mellomstore bedrifter (50-100 ansatte) opplever det som en utfordring (61 prosent mot 51 prosent).

– Datamengdeveksten gjør at man får utfordringer knyttet til lagringskapasitet og skalerbarhet i datasenteret. I tillegg gir det utfordringer knyttet til back-up og sikkerhet. Hva skal vi lagre, hvor lenge skal vi lagre det og hvem skal ha tilgang til det vi lagrer, er typiske problemstillinger man får i takt med økende datamengde, sier direktør for produkt- og forretningsutvikling Geir Kalleberg i Datametrix i meldingen.

– Det er tydelig at kommunal sektor opplever datamengdeveksten problematisk. Det er også forståelig fordi kommuner har mye data som må lagres for å oppfylle ulike lovkrav. Det kan nok derfor hende det er et større fokus på datamengdeveksten blant kommunale IT-sjefer og rådmenn enn i privat sektor, sier Kalleberg.

Undersøkelsen viser samtidig at kunnskapsnivået om hva som må og bør lagres har mangler. 25 prosent av virksomhetene svarer at de ikke har god oversikt over hvilke data de er pålagt å lagre. Her er det ingen sektorforskjeller.

– Det er på den ene siden litt skremmende at 1 av 4 ikke vet hvilke data man er pålagt å lagre, men på den andre siden er det også forståelig fordi ulike data faller innunder forskjellige lover og regler. Konsekvensen er ofte at man lagrer alt for sikkerhets skyld, og på den måten forsterker datamengdeveksten, og da får man i tillegg ”Big Data”-utfordringer med å finne frem i alt det man har lagret, sier Kalleberg, og fortsetter:

– Kanskje gjør man helt unødvendige investeringer i økt lagringskapasitet for å lagre alt, som man kunne unngått med bedre kunnskap om hva som behøves å lagres og ikke.

– Samtidig er det ikke bare den lovpålagte lagringen som er en utfordring. Mange virksomheter trenger kanskje også å etablere policyer på hva som har verdi å lagre for dem forretningsmessig, og bør samtidig se på hvordan de får ut merverdien gjennom for eksempel god ”Big Data”-håndtering, sier Kalleberg i meldingen.

Skytjenester blir av mange sett på som løsningen for datamengdeproblematikken i datarommet. Undersøkelsen viser imidlertid at 58 prosent mener at skyen gir mindre kontroll med dataene (67 prosent av kommune og 54 prosent av bedriftene). 63 prosent synes også det er vanskelig å sette seg inn i lovverket for datalagring i utlandet. Særlig kommunene uttrykker at dette er vanskelig (73 prosent mot 60 av bedriftene).

– Velger man en norsk sky mister man kontroll, men forholder seg til de samme datalagringsregler som i eget datarom. Velger man derimot en utenlandsk skytjeneste så blir datalagringsutfordringen enda mer kompleks – da må man både hensynta hva man som norsk selskap er pålagt å lagre, og hva man er pålagt å lagre i det landet dataene lagres av skyleverandøren. I tillegg må dette balanseres med personvernhensyn, noe som gjør det vanskelig for norske kommuner å bruke utenlandske leverandører. Det har vi jo sett nylige eksempler på, sier Kalleberg.

Undersøkelsen er foretatt av NORSTAT blant et representativt utvalgt av bedrifter over 50 ansatte og norske kommuner i april 2012.

Personbildet: Direktør for produkt- og forretningsutvikling, Geir Kalleberg, i Datametrix.

 

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
geir_kalleberg geir_kalleberg