IT-sikkerhetselskap til Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

IT-sikkerhetselskap til Bryn-Helsfyr

6. mai 2005

Pointsec Norway, som opplever økende suksess med sine sikkerhetsløsninger for mobile arbeidsenheter, flytter fra kontorer i Nydalen til Brynsengveien 2 på Bryn-Helsfyr i Oslo. – Tilgjengelighet og nærhet til sentrum, Gardermoen og samarbeidspartnere er viktige stikkord for relokaliseringen, sier administrerende direktør Frank Horntvedt.
Pointsec Norway AS er en del av Pointsec Mobile Technologies, et verdensledende selskap innen sikkerhetsløsninger for mobile arbeidsenheter, og et datterselskap av Protect Data, som er notert på Stockholmsbørsen. Det internasjonale IT-sikkerhetsselskapet har stadig økende suksess med sine mobile sikkerhetsløsninger. Dette gjenspeiles i fjordårets resultater – også i Norge, der Pointsec har opparbeidet et solid fotfeste på sine kjerneområder.

Sterk vekst
Årsregnskapet viser en omsetning i Pointsec totalt sett på ca 135 millioner, en økning på over 60 prosent for andre år på rad. Administrerende direktør Frank Horntvedt og hans kolleger ved Norges-kontoret fikk også uttelling for et aktivt og travelt fjordår. Pointsec Norway nådde en omsetning på ca 25 millioner og et overskudd på ca 4,5 millioner etter skatt mot henholdsvis ca 20 millioner og 2,5 millioner i 2003.

Relokalisering
Nå flytter selskapet fra Nydalen til nye lokaler i Brynsengveien 2 på Bryn-Helsfyr i Oslo. – Vi har lenge vurdert ulike områder i byen med tanke på en relokalisering, sier Horntvedt, som forteller at det er langt fra tilfeldig at det endelige valget falt på Bryn-Helsfyr. Blant forhold som har vært spesielt viktige for Pointsec nevner han blant annet nærhet til kunder og samarbeidspartnere som HP og Secom – så vel som til Oslo sentrum og Gardermoen. I tillegg er selskapet opptatt av å ha et fleksibelt og godt samarbeid med eieren av bygget etter hvert som selskapet utvikler seg.

– Nærmere alt
– Bryn-Helsfyr er et knutepunkt med svært mange kvaliteter, samtidig som flere av våre viktigste samarbeidspartnere holder hus her, sier han. – Kombinasjonen av tilgjengelighet via vei og offentlig kommunikasjon, nærhet til sentrum og flyplassen og et godt utbygget fasilitetstilbud gjør dette til et utmerket senter for næringsvisksomhet. Kort sagt opplever vi å komme nærmere alt.

Pointsecs nye kontor ligger i Brynsengveien 2, et moderne kontorbygg som eies av Bryn Eiendom AS. – Som eiendomsbesitter med betydelige eierinteresser og et meget langsiktig engasjement på Bryn-Helsfyr synes vi det er svært hyggelig at Pointsec har funnet seg til rette her, sier Erik Nygaard i Bryn Eiendom.

Bryn Eiendom er blant deltakerne i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeid om områdeutvikling og markedsføring mellom sentrale eiendomsaktører på Bryn-Helsfyr.

Deltakere i Bryn-Helsfyr-prosjektet består for tiden av 13 sentrale eiendomsaktører, som til sammen eier eller forvalter ca 325.000 kvm på Bryn-Helsfyr. Dette tilsvarer over 70 prosent av kontorlokalene i området.

Foruten Bryn Eiendom er Entra Eiendom, Gasmann Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, Bryn Eiendom, Vital Eiendom, Sparebank1 Gruppen, Marius Management, Jotne Eiendom, Sektor Eiendomspartner, Brødrene Jensen, NAF, Sandia Gruppen og Eiendomsplan Næringsmegling deltakere i prosjektet.

Økende bevissthet på mobil sikkerhet
Horntvedt tror på videre fremgang på selskapets virksomhetsområde. – Stadig flere blir oppmerksom på betydningen av å beskytte selskaps-, person- og kundedata på bedriftens datamaskiner, PDA’er og mobiltelefoner etter hvert som det mobile arbeidet øker i omfang, sier han. – Interessen i markedet og de mange ordrene på sikkerhetsløsningene er klare signaler om at næringslivet nå tar dette på alvor og virkelig gjør noe med det.

Dette gjenspeiles også i nye, internasjonale lover og regler for informasjonssikkerhet. Noen eksempler er Sarbanes-Oxley-loven, som berører alle USA-registrerte selskaper og all deres globale virksomhet samt Data Protection Act, som omfatter at organisasjoner skal gjøre sensitiv informasjon utilgjengelig i tilfelle tyveri.

Blant de nyeste kundene i Norge er DNB NOR, Gjensidige NOR Forsikring, Mattilsynet, Aureus Data, med flere, som alle nylig har besluttet å beskytte mobile arbeidsenheter med sikkerhetsløsningen Pointsec. Andre navn på den norske kundelisten er fra tidligere Telenor, Nordea, Norske Skog, Netcom, Post og Teletilsynet, ErgoGroup, EDB og Vesta.

Pointsecs sikkerhetsprogramvare beskytter all informasjon som lagres på den mobile enheten ved hjelp av kryptering. Hele prosessen skjer automatisk, uten at brukerens arbeid påvirkes eller forsinkes. Bare den bruker som oppgir riktig identitet og passord kan initiere dekrypteringen og få tilgang til informasjonen på datamaskinen. Pointsec er utviklet for større organisasjoner og selskaper og er tilrettelagt for enkel installasjon og sentral administrasjon over nettverk.

Bildet: Administrerende direktør Frank Horntvedt i Pointsec Norway AS.

For mer informasjon, vennligst kontakt

Pointsec Norway AS
Administrerende direktør Frank Horntvedt
Tel. 23 00 86 00
e-post: frank@protectdata.no

Bryn Eiendom AS
Direktør Erik Nygaard,
Tel. 23 37 98 00
E-post: erik.nygaard@bryneiendom.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email