Internet of Things, Cloud Services og alt det der
Gå tilbake

Internet of Things, Cloud Services og alt det der

11. desember 2014

Norske virksomheter tar i økende grad i bruk skytjenester. Samtidig har de en naiv holdning rundt i hvilken grad IoT vil påvirke bedriften i fremtiden.

Det kommer frem i to undersøkelser Datametrix, som har hovedkontor i Grenseveien 95 på Bryn-Helsfyr, nylig har gjennomført.

44% av norske bedrifter tror trenden med Internet of Things (IoT) vil påvirke deres forretnings modell de neste tre årene, mens 50 % tror det ikke. De resterende har ikke noen mening. Analyseselskapet Gartner regner med at det i 2020 vil være 30 milliarder ting knyttet til nettet.

– Stadig flere ting knyttes til nettet, og samfunn og næringsliv vil endres. Det er naivt å tro at man ikke blir berørt. Undersøkelsen tyder på at norske bedrifter undervurderer styrken i denne trenden, mener Geir Kalleberg, direktør produkt & tjenester i Datametrix.

Videre viser undersøkelsene at andelen virksomheter som har tatt i bruk skyløsninger er tilnærmet lik for privat og offentlig sektor. Mens folk flest har vært vant til å bruke skytjenester som Spotify, Netflix og Facebook lenge, har det tatt tid før den profesjonelle bruken har kommet i gang. I det profesjonelle markedet har det vært mer skybaserte server- og lagringsløsninger som har vært aktuelle for virksomhetene.

– Markedet for profesjonelle skytjenester begynner nå å bli ordentlig modent, det bekrefter denne undersøkelsen som også stemmer godt overens med hva vi opplever kunder og potensielle kunder etterspør, fortsetter Kalleberg.

Begge undersøkelsene er utført av analysebyrået NORSTAT på vegne av Datametrix.

Pressemeldingene kan i sin helhet leses her og HER.

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email