Intelecom totalleverandør til Kystverket
Gå tilbake

Intelecom totalleverandør til Kystverket

15. desember 2008

Intelecom, som har kontorer i Brynsveien 13 på Bryn-Helsfyr i Oslo, leverer mobiltelefoni integrert med telefoniløsningen til Kystverket, Havforskningsinstituttet og Garantikassen for fiskere.

Kystverket arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. Kystverket forebygger og begrenser skadeeffektene ved akutt forurensning, og medvirker til en bærekraftig utvikling av kystsonen.

Intelecom er i følge en melding ansvarlige for prosjektgjennomføring, integrasjon mot fastnett, salg av brukerutstyr samt portering av 850 mobilabonnement og 30 ISDN fastlinjer fra Ventelo til Telenor.

Telehuset og Telenor om underleverandører i prosjektet

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email