Intelecom kjøper Offshore Telecom
Gå tilbake

Intelecom kjøper Offshore Telecom

24. oktober 2012

Intelecom Group AS, med hovedkontor i Brynsveien 13 på Bryn-Helsfyr i Oslo, har inngått avtale om kjøp av Offshore Telecom AS.

I følge en pressemelding har Intelecom de senere år levert større og mer omfattende prosjekter hvor konsulenttjenester ofte spiller en viktig rolle. Som en konsekvens av dette styrkes leveransekraften ved å gjennomføre et oppkjøp av konsulentselskapet Offshore Telecom AS.

– Fokus på industrisegmenter med stort potensiale er en viktig del av Intelecoms vekststrategi. Innenfor olje/gass og shipping har vi hatt en betydelig markedsposisjon i en årrekke, sier Administrende direktør for Intelecom Group AS, Torkel Engeness, i meldingen. Fremover ser vi økende etterspørsel etter våre tjenester i takt med aktivitetsnivået i bransjen. Oppkjøpet av Offshore Telecom AS er i tråd med vår satsing på konsulenttjenester som et naturlig tillegg til våre tradisjonelle produktleveranser.

Offshore Telecoms fagkompetanse er ifølge meldingen svært etterspurt i markedet og deres rådgivende og utførende funksjon vil være nyttig i ulike prosjekter hos Intelecom. Oppkjøpet vil på denne måten styrke Intelecoms leveranseevne og posisjon innen olje/gass- og shipping-segmentet.

– Vi har bygget et sterkt fagmiljø innenfor telekommunikasjon de senere årene, og oppnådd betydelig vekst, sier Daglig Leder i Offshore Telecom AS, Atle Kyvik. For å ta steget videre ser vi store fordeler i å være del av et større konsern. Sammen med Intelecom ser vi frem til å kunne tilby våre kunder et bredere spekter av produkter og tjenester, samt at våre ansatte får større muligheter til å utvikle seg videre.

Om Intelecom Group AS
Intelecom er en ledende leverandør av skybaserte og kundeplasserte kommunikasjonsløsninger. Intelecom har over 30 års erfaring og vår kompetanse gir kundene stabile, brukervennlige og skalerbare løsninger.

Intelecom leverer fremtidsrettede løsninger innenfor trådløse nettverk, samhandling, mobil interaktivitet og kontaktsenter. Totalt har selskapet ansvaret for over 2000 kunder, fordelt i Skandinavia og UK. Alle kundene har et felles behov om å bedre kommunikasjon med sine kunder og ansatte. Delskapet bidrar til at eksisterende løsninger integreres med nye, slik at vi ivaretar de investeringer som allerede er gjort og bidrar aktivt for å skape merverdi for kunden. Intelecom skal sørge for at god kommunikasjon lønner seg for kunden.

Herkules er Norges ledende Private Equity aktør med NOK 12, 25 mrd i total kapitalbase. I 2010 og inngikk Herkules en avtale om å kjøpe Intelecom. Herkules fokuserer på selskap med base i Norden, primært i Norge. Herkules investerer i etablerte selskaper med sterke vekstforventninger, enten fra organisk vekst eller gjennom tilleggsoppkjøp.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
IMG_7938 IMG_7938