Nå har Sporveien innstilt AF Gruppen som entreprenør for oppgraderingen, som blant annet inkluderer ny tunnel, to nye bruer og grunnarbeider for ca. 1,5 km ny t-banelinje. Dette fremgår av en melding fra selskapet, som har hovedkontor i Helsfyr Atrium.

Arbeidene starter i fjerde kvartal 2021 med forventet ferdigstillelse høsten 2023. I tillegg inneholder kontrakten opsjonsarbeider med ferdigstillelse sommeren 2024. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 360 ekskl. mva. Det foreligger 10 dagers klagefrist (karenstid).

– Vi er glade for å bidra i fornyelsen av deler av Østensjøbanen som vil medføre et bedre kollektivtransporttilbud til befolkningen i Oslo. For tiden har vi to pågående prosjekter for Sporveien, og vi setter stor pris på å få fornyet tillit i et nytt og spennende prosjekt, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.