Ingeniører med miljøfokus
Gå tilbake

Ingeniører med miljøfokus

3. juli 2007

COWI AS, et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskaper, har satt miljø i fremste rekke – både ved prosjektgjennomføring, rådgivning og daglig drift. Miljøfilosofien var også sentral da bedriften i 2001 valgte å samlokalisere sine tre Oslo-kontorer på Bryn-Helsfyr.

COWI ble etablert i Danmark i 1930 og siden den gang har selskapet vokst og blitt en betydelig aktør innen rådgivnings- og prosjekteringstjenester både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har 3500 ansatte fordelt på 175 land, og har siden starten i 1930 deltatt i mer enn 50000 prosjekter. COWI kjøpte i 2004 firmaet Interconsult som den gangen var et av de ledende norske rådgivende ingeniørfirma. I Norge har selskapet nå ca 580 medarbeidere fordelt på 19 kontorsteder på ulike kanter av landet og i internasjonal virksomhet. 180 av disse har sitt daglige virke i Grenseveien 88 på Helsfyr, som også er hovedkontor for COWI AS i Norge.

Selskapet har kompetanse innen en rekke ingeniørdisipliner, herunder innen avfall og miljø, tekniske installasjoner, byggrådgivning, prosjektadministrasjon, samferdselsteknikk og vann- og avløpsteknikk. De internasjonale aktivitetene til den norske delen av selskapet er basert på nasjonal kompetanse, med vekt på vann- og miljørelaterte oppgaver, avfall, energi- og samferdselsprosjekter.

Valgte tilgjengelighet og kollektivtilbud på Bryn-Helsfyr
Selskapets Oslokontor, som opprinnelig var spredt på tre ulike steder i hovedstaden, henholdsvis Skøyen, Grønland og Helsfyr, ble sommeren 2001 samlokalisert i nye kontorer i Grenseveien 88 på Helsfyr. Som så mange andre har de blitt i området siden, og har et langt perspektiv på lokaliseringen.

– Sentral beliggenhet, et godt utbygd kollektivtilbud og god tilgjengelighet var hovedårsakene til at vi valgte knutepunktet Bryn-Helsfyr som sted for samlokaliseringen av Oslo-kontorene. Området er sentralt enten en skal mot byen eller mot Gardermoen. I tillegg er det fremkommelig med bil fra nesten alle kanter av byen, sier daglig leder ved Oslokontoret, Arne Jorde.

Jorde legger til at beliggenheten og nærheten til Oslo S gjør at mange benytte kollektiv transport eller bil. Vi oppfordrer våre medarbeidere til å benytte kollektivtransport eller sykler til jobben. Flere av medarbeiderne er bosatt i Akershus, Østfold og Vestfold og kommer på jobb via tog. – Vi har også mange medarbeidere som er bosatt i sentrum eller Oslo øst/nord, og som kan ta både buss og T-bane eller sykler til jobb. Vi ser også at unge medarbeidere etablerer seg på denne kanten av byen.

– Det er en selvfølge at COWI har fokus på miljøet. Vi er en stor rådgiverorganisasjon og miljøhensyn er nødvendigvis en rød tråd i all vår prosjektering og rådgiving, sier Jorde.

Miljøfokus
Miljøtanken er sentral også ved den daglige driften av selskapets kontorer i Oslo. COWI leverer blant annet rådgivningstjenester innen miljø og avfallshåndtering – og har et uttalt miljøfokus. I fjor ble Oslo-kontorene sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift, hvor betingelsene er en rekke krav knyttet til miljøvennlig drift og arbeidsmiljø. Selskapet forplikter seg også til å forbedre miljøet kontinuerlig, noe ledelsen synes er positivt. – Dette er fint, det er alltid sunt å ha noe å strekke seg etter, sier Jorde.

– Vi synes det er interessant å se at områdets godt utbygde kollektivtilbud også bidrar til å gjøre Bryn-Helsfyr attraktivt for de miljøbevisste bedriftene, sier Per Kristian Lundquist, koordinator i Bryn-Helsfyr-prosjektet. – Området ligger bare et steinkast fra Oslo sentrum. Det er et knutepunkt med unik tilgjengelighet via vei og offentlig kommunikasjon, som binder øst til vest og nord til sør i byen, avslutter han.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email