Infosoft med ny løsning for utveksling av data med UMS Bryn-Helsfyr | Infosoft med ny løsning for utveksling av data med UMS
Gå tilbake

Infosoft med ny løsning for utveksling av data med UMS

6. januar 2010

Mange aviser benytter kommunikasjonstjenester fra UMS for økonomisk oppfølging av kunder og leveringskontroll. Infosoft, som har kontorer i Brynsveien 12 på Bryn-Helsfyr i Oslo, har utviklet og lanserer nå en løsning som dekker eksport av data til UMS samt import av resultat og responser fra UMS. Løsningen vil i følge en melding bidra til en svært kostnadseffektiv kundekommunikasjon.

Kundedata selekteres med markedssystemets uttrekks- og massebehandlingsfunksjoner, og kan via denne nyutviklede løsningen eksportere de valgte data til UMS, som via telefon automatisk ringer opp kundene. Kundene vil på sin side lytte til talebeskjeden og responderer med tastetrykk. Responsen fra kundene sendes tilbake til UMS/avisene og importeres så til abonnementssystemet med den nye løsningen. Kundekommunikasjonen vil dermed automatiseres og manuelt arbeid unngås.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email