Ikke personlige registreringsskilt fra neste år
Gå tilbake

Ikke personlige registreringsskilt fra neste år

30. oktober 2008

I følge Statens Vegvesen vil det ikke bli åpnet for personlige registreringsskilt på kjøretøy fra neste år.

Vegvesenet utvikler for tiden et nytt system for opplysninger om kjøretøy. Dette systemet vil ha funksjoner som åpner for muligheten til å ha personlige registreringsskilt, men Statens vegvesen har ikke vurdert å innføre slike skilt, heter det på organsisasjonens nettsider.

Miljøhensyn
Fra årsskiftet vil nye registreringsskilt produseres i plast. Sverige har allerede gode erfaringer med kvaliteten på plastskilt, men har sluttet å produsere registreringsskilt i plast fordi de mangler en returordning som ivaretar hensynet til miljøet. I Norge er det en returløsning som gjør at plastskilt kan produseres og gjenvinnes på en miljøriktig måte.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email