Hvordan utvikler den norske økonomien seg?
Gå tilbake

Hvordan utvikler den norske økonomien seg?

27. september 2012

Vil den positive økonomiske situasjonen fortsette, eller vil gjeldskrisen smitte over på norsk økonomi? Les hva adm. dir. Anette Willumsen i Bryn-Helsfyr-baserte Lindorff AS skriver om dette:

Etter en sommer med lite sol kan vi trøste oss med at norsk økonomi går bra, noe som står i sterk kontrast til situasjonen i flere europeiske land.

Det store spørsmålet er om denne utviklingen vil fortsette, eller om konsekvensene av gjeldskrisen kommer til å smitte over på norsk økonomi.

Både renten og arbeidsledigheten er lave om dagen, og norske konsumenter har derfor god likviditet. Disse faktorene gjenspeiler seg i lave tapstall, og har stimulert etterspørselen innen blant annet varehandel, flyreiser og boliginvesteringer. De fleste bransjer som er avhengig av innenlandsk etterspørsel går derfor godt om dagen.

En sterk norsk økonomi gjør det lett å tro at vi er immune mot konsekvensene av gjeldskrisen som herjer store deler av Europa, men det er stor usikkerhet rundt hvor lenge denne situasjonen vil vedvare. En del av eksportindustrien opplever etterspørselssvikt, og vi ser økende mislighold innenfor enkelte områder. Vi kommer fremover til å følge nøye med på i hvilken grad forbrukslån blir brukt av nyetablerere for å nå kravet om 15 prosent egenkapital ved eiendomskjøp. Det vil i så fall lett kunne føre til økt mislighold. Den økende gjeldsbelastningen for norske privat-husholdninger er også et varsku om at norske husholdningers økonomi er sårbar for rentestigning eller økende arbeidsledighet.

I næringslivet er det en relativ stor andel selskaper med mislighold, men det blir stadig færre som går konkurs. Selv om færre konkurser er et positivt signal, er det bekymringsfullt at så mange selskaper sliter med å betale regningene når det er lav rente innenlandsk og høykonjunktur. Det er vanskelig å si hva fremtiden vil bringe, men vi kan få store endringer som påvirker mislighold og tap. Vi vet at den økonomiske utviklingen i Europa påvirker norsk økonomi, gjennom utvikling i rente og etterspørsel.

Høy gjeldsbelastning i norske privathusholdninger kombinert med etterspørselssvikt for eksportindustrien, gir grunn til bekymring. Med høyere renter og arbeidsledighet, kommer vi til å se betydelige utslag i misligholdet. Vi oppfordrer kundene våre til å tenke gjennom hvilke konsekvensene en negativ utvikling i den norske økonomien vil ha for dem. Gjennom analyser og spesialbygde scorekort er det mulig å hente inn nye kunder, samtidig som risikoen for mislighold i kundeporteføljen reduseres.

Anette Willumsen
Administrerende direktør
Lindorff AS

Kilde og bilde: www.lindorff.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
16_1382737600 16_1382737600