HR-støtte med Impact
Gå tilbake

HR-støtte med Impact

6. desember 2012

– Med opptil 500 intervjuer og møter på én måned er beliggenhet og tilgjengelighet avgjørende for oss, sier partner og daglig leder Jann O. Druglimo i Impact. I 15 år er virksomheten bygget stein på stein fra Bryn-Helsfyr.

Impact i Brynsengveien 2 er en kunnskapsbedrift som leverer tjenester innen rekruttering, Outplacement og personlig utvikling.

– Vi tilbyr verdiøkende HR-støtte som skal være nyttig og lønnsomt for kunden. For å lykkes med dette må vi ikke bare holde oss i forkant av faget vårt. Vi må også evne å forstå driverne og suksessfaktorene i kundens virksomhet. Dette krever både erfaring og kontinuerlig videreutvikling, forklarer Druglimo.

Bryn-Helsfyr-veteran
Han var med å starte selskapet i 1997, dengang med adresse i Nils Hansens vei 2 i samme område. – Vi hadde et godt forhold til Bryn Eiendom som utleier, og var meget fornøyd med lokaliseringen i området. Når de etter 10 år tilbød oss skreddersydde lokaler i Brynsengveien 2 var valget enkelt, sier Druglimo.

Fem år etter flyttingen har selskapet 15 ansatte og en årsomsetning på ca 19 millioner. Selskapet er nå samlokalisert med den norske agenten for et av markedets ledende verktøy for kartlegging av sannsynlig jobbadferd, Master Person Analyse (MPA). Oppdragsmengden er høy og økende, og selskaper som NetCom, Tine, If, Shell og Narvesen inngår i en bred og sammensatt kundeliste.

Byens beste tilgjengelighet
Rekruttering er en viktig bærebjelke i Impacts tjenesteportefølje. Selskapet har spesialisert seg på å bistå næringslivet med rekruttering til prestasjonsrettede stillinger, herunder leder- og medarbeiderstillinger innen salgs- og markedsfunksjoner. Varehussjefer og franchisetakere i kjedevirksomheter er et annet viktig område for selskapet, som også rekrutterer til både toppledelse og styrer.

Impact har kandidater på intervju nesten daglig, og besøker ofte kunder i sentrum og andre deler av Oslo og landet. – I en hektisk måned kan vi til sammen ha opp til 500 intervjuer og møter. Beliggenhet og tilgjengelighet er derfor svært viktig, og Bryn-Helsfyr fungerer optimalt i så måte. Med gode veiforbindelser, fire T-banelinjer, en rekke bussruter og Bryn togstasjon i nærheten er det lett å ta seg frem til oss. Og vi har et godt parkeringstilbud, forklarer Druglimo.

Bryn-Helsfyr er blitt mer attraktivt
Han har også fulgt den positive utviklingen for områdets omdømme gjennom de siste 10-15 årene. – Området har videreutviklet seg rent fysisk i form av nybygg, modernisering og infrastruktur, men har også kommet mer på kartet og fått et bedre rykte. Det har blitt mer dynamisk og tiltrekker seg stadig flere spennende, anerkjente virksomheter. Bryn-Helsfyr-samarbeidet har spilt en nøkkelrolle i denne utviklingen, og blant annet bidratt til at den mentale avstanden til Oslo sentrum har blitt mye kortere.

– Det handler om kundens bunnlinje
Impacts mantra er grundighet og kompromissløs kvalitet. – Akkurat som feilansettelser kan koste meget dyrt, er oppsiden tilsvarende positiv ved å finne riktig kandidat. Det handler i stor grad om kundens bunnlinje, og jobben kan ikke gjøres grundig nok, sier Druglimo. Han trekker frem et solid verdigrunnlag med respekt for mennesker, profesjonalitet og ærlighet – og bruk av anerkjente verktøy og metoder, som de viktigste kriteriene.

Fusjon og styrket tjenestespekter
I juni innfusjonerte selskapet JobbPrat, en ledende aktør innen Outplacement og karriererådgivning. Selskapet har siden oppstarten i 2006 hjulpet over 4.000 overtallige over i nye jobber. Integreringen av JobbPrat har styrket Impact kraftig, og bidratt til at bistand med forberedelse og gjennomføring av nedbemanning har blitt et viktig tjenesteområde.

JobbPrat har i tillegg erfaring med HR-nettverk, noe man bevisst bygger videre på. Hensikten er å lage en uformell arena for erfaringsdeling og kompetansebygging for HR-ledere.

Etablerer nytt HR-nettverk i Oslo Øst
Det eksisterende nettverket har tyngdepunkt på vestsiden av byen, og samler HR-ledere fra en rekke ulike bransjer. Nå starter Impact en ny nettverksgruppe med tyngdepunkt blant annet på Bryn-Helsfyr øst for Oslo sentrum. Er du HR-leder og ønsker å utvide nettverket og ha en arena for diskusjon og påfyll, ønsker selskapet deg hjertelig velkommen.

Eksempler på temaer er transisjoner, rekruttering, medarbeidersamtaler, kartleggingsverktøy, nedbemanning, fusjoner, belønningssystemer, arbeidsmiljøloven, personlighetstester, konflikthåndtering, AFP, coaching, endringsledelse, identifisering av vinnerne, undersøkelser, bemanningsplaner og lederutvikling.

Foto: Impact

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
img_3229_medium img_3229_medium img_3213_medium img_3213_medium