HP bygger sykehus på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

HP bygger sykehus på Bryn-Helsfyr

30. januar 2008

HP tilsetter Roger Morberg som direktør for sitt europeiske senter for helseteknologi og starter samtidig byggingen av et lite sykehus i selskapets lokaler på Bryn-Helsfyr i Oslo.

HP besluttet i fjor at selskapets senter for helseteknologi i Vest-Europa skulle lokaliseres til Norge, heter det i en pressemelding fra selskapet. Dette ble ansett som en tillitserklæring og en viktig anerkjennelse både for HP Norge og for det arbeidet som pågår i norsk helsevesen. Nå har HP ansatt en sjef for senteret.

Roger Morberg europeisk helsesjef i HP
HP har tilsatt Roger Morberg som europeisk ansvarlig for helsesatsingen i Vest-Europa og som direktør for helsesenteret i Norge. Morberg har lang erfaring fra ulike deler av helsesektoren i Norge. Han har arbeidet både på sykehus og på leverandørsiden, og kommer senest fra stillingen som direktør i GE Healthcare Technologies. Han begynte i HP i januar 2008.

– Det å lede HPs arbeid på dette området er kanskje en av de mest spennende jobbene på dette feltet i Europa, og i hvert fall i Norge. HP har funnet løsningen på det problemet som rir alle helsearbeidere i deres daglige arbeid; rask og riktig tilgang til kritisk informasjon. Innsamlingen av informasjon ved en helseinstitusjon foregår automatisk, det er distribusjon av informasjonen som er kritisk, sier Roger Morberg.

– HP har sammen med sine strategiske partnere sett svakhetene som preger langt de fleste av Europas helsetjenester i dag, og utviklet et helhetlig system som bidrar til å hjelpe leger og sykepleiere i hverdagen. Løsningen er allerede implementert ved norske sykehus, og vil finnes på HPs europeiske senter for helseteknologi i Norge. Jeg tror vi står på starten av noe stort som jeg ønsker å være en del av, sier Morberg.

Administrerende direktør i HP Norge, Eivind Roald, er fornøyd:
– Dette er en stor satsing der alle land i regionen bidrar med betydelige ressurser. Det har vært viktig for oss å få på plass en kvalifisert, dyktig og erfaren leder. Vi er meget glade for at Roger Morberg begynner hos oss i HP Norge, og at han i rollen som sjef for helsesenteret vil være en viktig helsefaglig ressurs for hele Europa, sier Eivind Roald.

Bygger et lite demo-sykehus
Fundamentet for HPs helsesatsing i Europa er basert på det som er utviklet i Norge, særlig i de nye løsningene for St Olavs Hospital og nye AHUS. Stikkordet for det digitale sykehuset er ”Alt over IP – IP over alt”. Fra pasientjournal via helsepersonell med bærbare enheter til vaktrom og større sentralrom, blir all informasjon koblet opp i ett system som gir helsepersonellet tilgang til kritisk informasjon mye raskere. Samtidig vil løsningen gi pasientene en mye bedre opplevelse av det å være på et sykehus.

– Løsningen bygger på prinsippet om at pasienten er i fokus, og all varsling, dialog og tilgang til medisinsk informasjon er tilgjengelig for det medisinske personellet som arbeider med pasienten. Dette betyr sikrere og raskere diagnoser og bedre behandling for pasienten. Samtidig innebærer løsningen en bedre arbeidshverdag og mindre unødvendig dobbeltarbeid for helsepersonellet. Alt dette skal vi vise frem i et demonstrasjonssenter med to komplette pasientrom og et vaktrom, som i første omgang skal bygges opp ved HPs kontorer i Oslo, sier Roger Morberg.

Helsesenteret blir et visningssenter der nye løsninger og arbeidsmetoder skal demonstreres og være fundamentet for HPs arbeid med digitaliseringen av sykehus over hele Europa. Samtidig blir det et kompetansesenter der HP skal bygge spesialkompetanse i alle land.

– Vi vil invitere ekspertene til å møtes, snakke sammen og skape den helhetlige tilnærmingen til bruk av data som er mangelvare i store deler av helsevesenet i dag. Vi skal bruke dette senteret til å utvikle og teste ut nye løsninger i samarbeid med våre partnere og helseinstitusjonene, sier Roger Morberg.

Arbeidet med HPs europeiske senter for helseteknologi er allerede påbegynt, og senteret skal etter planen stå klart til innflytting og bruk våren 2008.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email