Høyere aktivitet i leiemarkedet på Bryn og Helsfyr
Gå tilbake

Høyere aktivitet i leiemarkedet på Bryn og Helsfyr

18. oktober 2021

Eiendomsaktørene i Bryn-Helsfyr-samarbeidet har de de siste fire månedene inngått nye, reforhandlede og utvidede leieavtaler for ca 30000 kvm kontorarealer i området.

Det er ikke bare i gatene, spisestedene, treningssentrene og skolebyggene det er blitt mer liv igjen etter pandemien. Også kontorleiemarkedet i Bryn-Helsfyr-området har kviknet til etter koronaåret 2020.

I sommer ble det klart at Landbruksdirektoratet og Eiendomsmegler Krogsveen blir leietakere på henholdsvis 3105 og 472 kvm i nybygget Valle View ved Helsfyr, som dermed er fullt utleid. Det ble også kjent at Statens vegvesen har inngått leieavtale på ca 8000 kvm i nabobygget Valle Vision, byggetrinn 3 av 4 i Valle-prosjektet.

Omtrent samtidig ble det kjent at Scandic Norge samler hovedkontor og salgskontor på 2600 kvm i Brynsalléen 2 på Bryn når eiendommen er ferdig totalrehabilitert i januar 2022.

Snart fullt i nybygg i Brynsveien

Nå har BSH Husholdningsapparater AS inngått leiekontrakt med IK Gruppen for 2956 kvm i Brynsveien 16 og 18, der et nybygg nå sammenføyes med et eksisterende. BSH etablerer kontorer i 2. etasje og showroom for merkene Bosch, Siemens, Neff og Gaggenau i 1. etasje av nybygget, med innflytting 1. mars 2022.

Nybygget ferdigstilles i siste kvartal 2021. Andre leietakere er Viking Outdoor Footwear, IK Gruppen, Maya Eiendom og Invacare, og det foregår sluttforhandlinger på det siste ledige arealet i nybygget.

Bryn Eiendom, en av de største utleierne i Bryn-Helsfyr-området, har nylig inngått fem nye og utvidede leieavtaler for til sammen 1995 kvm i sine eiendommer på Bryn. I tillegg får selskapet EasyPark AS som leietaker på 547 kvm i eiendommen Helsfyr Panorama i 5 år fra 1. mai 2022.

Samtidig melder SAJA om 21 nye og reforhandlede leieavtaler på til sammen ca 9600 kvm fordelt på ulike eiendommer selskapet forvalter på Bryn og Helsfyr. Alle disse er inngått i perioden juni til og med september.

Over 47000 kvm hittil i år

Medregnet de siste måneders signeringer er det så langt i år registrert nye og forlengede leieavtaler for ca 47000 kvm i Bryn-Helsfyr-området. Typisk for området er dette leietakere fra både privat og offentlig sektor – og såvel områdeveteraner som nykommere fra andre deler av byen.

– Eiendomsaktørene melder om god interesse og aktivitet både på Helsfyr og Bryn – og det er tydelig at leiemarkedet har våknet til liv igjen etter å ha vært mer avventende i koronaåret 2020. Men mer er under utvikling, og det er fortsatt mye bra å velge i i ulike standard- og prisklasser. Det sier Stig Jensen i Bryn-Helsfyr-samarbeidet, der 20 eiendomsaktører samarbeider om kommunikasjon og omdømmebygging av hele området.

Mange prosjekter og fortsatt byutvikling

En rekke nye kontor- og boligprosjekter er realisert i området de siste årene, og har tiltrukket stadig flere beboere og virksomheter. Utviklingen har fortsatt i år, blant annet med godt salg og byggestart i boligprosjektet Fyrstikkbakken 14 og ferdigstillelse og innflytting i to nye kontorbygg.

Mange flere prosjekter er under planlegging, og utviklingen mot et mer levende byområde vil fortsette. Eksempelvis planlegges det helhetlig utvikling av boliger og kontorbygg på og rundt Fyrstikktorget på Helsfyr og i et stort område omkring Brynseng kollektivknutepunkt.

Bilde: Bryn-Helsfyr-området fortsetter utviklingen mot en levende del av den tette byen. (Foto: Nyebilder.no)

For mer informasjon om Bryn-Helsfyr og Bryn-Helsfyr-samarbeidet, kontakt:
Stig Jensen (koordinator i samarbeidet); stig.jensen@bryn-helsfyr.no

Om Bryn-Helsfyr:
Bryn og Helsfyr ligger tett på Oslo sentrum og har et av byens beste tilbud på miljøvennlig transport. Nå blir hele området en enda mer levende del av Oslo og Hovinbyen – der du kan jobbe, bo, leve og oppleve. Med nye moderne boliger, skoler, barnehager og kontorbygg – og stadig flere sosiale møteplasser og aktivitetstilbud.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email