Historiens beste resultat for GK
Gå tilbake

Historiens beste resultat for GK

18. mai 2007

GK konsernet oppnådde et rekordresultat i 2006. Et hett byggemarked, stor ordreinngang, solid drift og satsning på interne IT- produksjonssystemer bidro til årsresultatet, som er et sterkt utgangspunkt for GK framover.

Resultatet etter skatt økte med 6,3 millioner til 28,6 millioner kroner i 2006 sammenlignet med 2005. I samme periode økte omsetningen fra 1 351 millioner til 1 618 millioner kroner.

Samtlige virksomheter i GK-konsernet leverte gode resultater og utviklet seg i henhold til de oppsatte planer.

De norske datterselskapene Elmoko a.s og Theodor Qviller a.s opplevde økt omsetning både til eksternt og internt. Økte aktivitet i bygg og anleggsnæringen bidro positivt til Elmoko’s leveranse av automasjonstavler og annet teknisk utstyr til styringstavler. Theodor Qviller hadde god vekst og en rekordomsetting på salg av kjøleprodukter.

GK i Sverige
GKs svenske virksomhet GK Teknik & Fastighetsservice AB hadde et godt år i 2006 med en omsetning på 250 millioner svenske kroner og utvikler seg i henhold til fastlagte planer.

GK i Danmark
Danske Ventilationsgruppen AS, hadde sitt første driftsår som del av GK-konsernet i 2006. Selskapet hadde en omsetning på 169 millioner danske kroner, med resultat før skatt på 11 millioner danske kroner. En god ordrereserve og høy aktivitet i det danske markedet vil gi en positiv utvikling framover.

– De to viktigste årsakene til resultatforbedringen ligger i bedret prosjekt gjennomføring og høyere produktivitet i serviceorganisasjonen, sier konsernsjef i GK, Jon Valen-Sendstad.

– Et godt ventilasjonsmarked, med vekst i både Norge, Sverige og Danmark er også vesentlige faktorer, samtidig har ekspansjon innen områdene byggautomatisering, kjøling og energitiltak har gitt tydelige bidrag.

For øvrig venter vi for 2007 et godt marked og ytterligere forbedringer innen prosjektgjennomføring og produktivitet, ikke minst takket være GK’s satsning innen IT- og systemløsninger for støtte av kundebehandling, produksjon og prosjektledelse.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email