Hewlett Packard: Tenk strøm og oppnå store gevinster
Gå tilbake

Hewlett Packard: Tenk strøm og oppnå store gevinster

27. september 2007

Oslo, 20. sept 2007 – Internasjonalt har IT-verdenen satt et sterkt fokus på strømforbruk og kjøling av IT-systemer. I Norge er ikke IT-folk like opptatt av dette.

IT-folk har liten interesse for strøm og kjøling, viser resultater fra HPs Teknologibarometer. Bare 20 prosent av bedriftene i Norge har tenkt på strømforbruket når de investerte i nytt utstyr. Analyseselskapet Norstat har på vegne av Hewlett-Packard Norge etablert et Teknologibarometer der et utvalg norske IT-sjefer og IT-eksperter gir sin mening om utviklingstrekk innen IT og teknologi i Norge. For åtte av ti virksomheter i Norge har strømforbruk og kjøling i liten eller ingen grad hatt noen betydning for investeringer på IT det siste halvåret.

-Vi må nok innrømme at dette ikke er bra nok, sier Britt Fidjestøl, salgsdirektør i HP Norge. – Serverrommet er en strømversting. Bransjen arbeider kontinuerlig med å utvikle ny teknologi som skal dempe forbruket. Vi bør arbeide for å få klimadebatten høyere på dagsordenen også innen IT-bransjen i Norge, sier hun.

Klimavennlige løsninger gir best økonomi
Om ikke klimaargumentene er nok, kan det i tillegg være aktuelt å se på den økonomiske siden av spørsmålet. Prispresset i IT-bransjen er ganske sterkt, og svært mange innkjøp avgjøres av en anbudskonkurranse der laveste innkjøpspris får tilslaget. Fidjestøl mener at mange virksomheter kanskje spesielt innen det offentlige på denne måten lurer seg selv:
– Klimaargumentene har også en økonomisk side. IT-utstyr har to store kostnader, innkjøp og drift. Strømutgiftene utgjør en viktig del av driftskostnadene, og dersom disse kan reduseres med 20 prosent dersom man kjøper en litt dyrere serverpark, tilsier regnestykket ofte at den mest klimavennlige løsningen også er den mest lønnsomme. Inntrykket mitt er at store norske virksomheter har forstått dette og setter utstyrets totale levetid inn i en sammenheng. Men det er absolutt mange som fortsatt kjøper billig – og dermed driver dyrt, sier Fidjestøl.

Klimaversting som arbeider hardt for å bli bedre
IT-utstyr, spesielt de store serverrommene som nå finnes i alle kontorbygg, er storforbrukere av strøm. HPs forskere har beregnet at forbruket av strøm til IT-teknologi har fordoblet seg siden år 2000. Verdens samlede strømuttak fra serverrommene tilsvarer nå 4,1 milliarder USD per år i strømkostnader. Dette tilsvarer 415 millioner tonn kull eller 864 millioner tonn CO2-utslipp. Dette er for eksempel mer enn samlede utslipp fra alle verdens TV-apparater.
Gartner anslo i en studie fra november 2006 at mer enn 60 prosent av energiforbruket i et serverrom går til å kjøle ned utstyret, og at halvparten av verdens datasentre mangler den energitilgangen som er nødvendig innen utgangen av 2008.
IT-bransjen har derfor arbeidet mye med problemstillingen. HP alene har mer enn 1000 patenter på tiltak som forbedrer strømforbruket gjennom alt fra å lage utstyret mindre kraftkrevende, forbedre kjølemekanismene men også å gjøre justeringer i de fysiske omgivelsene for servere og annet IT-utstyr. De siste årene har HP klart å redusere strømforbruk – og dermed også kostnader for strømforbruk – med mellom 25-40 prosent på nye servere.
Dette arbeidet inngår i et større prosjekt som handler om IT-utstyrs livssyklus, der det settes fokus på alt fra produksjon, transport, bruk og resirkulering av utstyret.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email