Hewlett-Packard satser norsk:Europeisk senter for helseteknologi til Norge
Gå tilbake

Hewlett-Packard satser norsk:Europeisk senter for helseteknologi til Norge

15. mai 2007

Oslo, 7. mai 2007 Hewlett-Packard (HP) har besluttet å legge sitt nye europeiske Health Center of Excellence til Norge. Dette er en storsatsing fra verdens største IT-leverandør. Flere millioner skal brukes til å etablere et eget kompetansesenter som skal arbeide med IT i helsesektoren.

– Dette er en stor anerkjennelse for det som skjer innen teknologi i norsk helsevesen og for det arbeidet vi gjør i HP. Vi har jobbet aktivt for å sikre at HPs Center of Excellence innen helse skulle legges til Norge, og er meget godt fornøyd med at vår strategi har lykkes, sier administrerende direktør Eivind Roald i HP Norge.

Det foregår en rivende utvikling innen helsesektoren. På den ene siden stiller myndigheter og eiere av helseinstitusjoner krav om høyere pasienttilfredshet, mer kostnadseffektiv drift og bedre utnyttelse av helsemidlene. På den andre siden gjør innovasjon og ny teknologi det mulig med stadig nye prognose-, diagnose- og behandlingsformer. Det er avgjørende at helseinstitusjonene er dyktige til å nyttiggjøre seg IT og ny teknologi. Det norske helsevesenet ligger langt fremme i denne utviklingen.

– Vi må se på dette som en honnør til det som skjer i Norge når det gjelder helse-IT. Vi ligger langt fremme, og de erfaringene vi gjør oss her er interessante for alle andre land. Derfor er også Norge valgt som lokasjon for HPs nye Center of Excellence innen helse, i skarp konkurranse med mange andre store europeiske land. Dette er en beslutning som er basert mer på kompetanse og mulige resultater, enn på muligheten for umiddelbar inntjening. Det er en stor anerkjennelse til det arbeidet vi har gjort i Norge, og i tråd med den lokale satsingen vi har innen helsesektoren i HP Norge, sier Eivind Roald, administrerende direktør i HP Norge.

Skal bygge senter med samarbeidspartnere

Hensikten med senteret er å se nærmere på optimal utnyttelse av IT-kompetanse og IT-ressurser innen helsesektoren i Europa. Sammen med aktuelle samarbeidspartnerne skal HP bygge opp et senter hvor det fysisk skal visualiseres IT-produkter og IT-løsninger. Dette blir senteret som Europas helseaktører skal besøke for å forstå og se på mulighetene av IT-teknologi innen helse. Senteret vil jobbe tett med sykehusekspertise og myndigheter samt koordinere og sikre effektiv utnyttelse av kjerneteam og nøkkelressurser innen helse fra de forskjellige HP-teamene i Europa.

– Vi skal sikre utnyttelse av best practices og utvikling av state-of-the-art IT-kompetanse for å bringe IT i helsesektoren til neste nivå. Senteret vil derfor bli både et kompetansesenter og et besøkssenter. Vi vil nå gå i dialog med mulige partnere og finne et egnet sted for senteret, samt begynne å snakke med potensielle ledere for satsingen, sier Eivind Roald i HP Norge. For å gjøre senteret mest mulig tilgjengelig for de europeiske HP-landene skal senteret legges sentralt i Østlandsområdet.

HP sterke på helse i Norge

Helse er et strategisk vekstområde for verdens største IT-leverandør, og HP-team fra andre land i Europa kontakter nå HP Norge for å hente inspirasjon og erfaringer. HP Norge er ledende innen helse i Norge, blant annet gjennom sine leveranser til de største sykehusprosjektene i Europa de siste årene; St.Olavs hospital i Trondheim og Nye Ahus i Lørenskog.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Eivind Roald, Administrerende direktør, HP Norge
Mobil: 90667136

Om HP
HP tilbyr teknologi og løsninger for forbrukere, privat næringsliv og offentlig sektor. Med en portefølje som strekker seg fra IT-infrastruktur, personlige systemer og globale tjenester, til digital bildebehandling og skrivere, er HP blant verdens største IT-selskaper. HP har de siste fire forretningskvartalene, der det siste endte 31. januar 2007, omsatt for 94,1 milliarder dollar på verdensbasis. For mer informasjon om HP, besøk www.hp.no

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email