Helsfyr Puls miljøsertifisert
Gå tilbake

Helsfyr Puls miljøsertifisert

19. mars 2020

Kontorbygget Helsfyr Puls er blitt sertifisert som miljøbygg på nivået Excellent.

Det fremgår av en artikkel på Estate Nyheter i dag.

Kontorbygget Helsfyr Puls har adresse Grenseveien 78 og eies av Oslo Areal. Det er ett av en rekke nylig ferdigstilte, pågående og planlagte kontor- og boligprosjekter i Helsfyr-området – som nå er under rask utvikling til en mer levende del av byen.

Helsfyr Puls er nå blitt vurdert i henhold til BREEAM-NOR versjon 1.1. Det oppnådde en poengsum på 72.0 prosent – som tilsvarer klassen Excellent.

Bygget rommer ca 8000 kvm kontorarealer og er tegnet av A-Lab Arkitekt. Det ble ferdigstilt i slutten av 2018, og var allerede da fullt utleid til Omsorgsbygg KF for ti år, med mulighet for fem pluss fem års forlengelse.

Les også: Vil flytte fra Solli Plass til 6500 kvm på Helsfyr.

Bunde Eiendom og Bundebygg, begge deler av Bundegruppen med tilhold i naboeiendommen Grenseveien 82, sto for henholdsvis utviklingen og totalentreprisen for bygget. . Bunde Eiendom som var byggherre, og eiendommen ble solgt til Oslo Areal i 2017.

Om BREEAM

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; PassGoodVery GoodExcellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
Flyfoto Juni 2019: Helsfyr. Foto: nyebilder.no Flyfoto Juni 2019: Helsfyr. Foto: nyebilder.no DSC01721 DSC01721