Høy vekst og rekordresultat for AF
Gå tilbake

Høy vekst og rekordresultat for AF

16. februar 2012

AF Gruppen, med hovedkontor i Helsfyr Atrium på Bryn-Helsfyr i Oslo, leverer et historisk godt resultat. Ordrereserven har aldri vært høyere og den finansielle posisjonen er sterk.
Ifølge en pressemelding hadde AF Gruppen i 4. kvartal 2011 en omsetning på MNOK 2 471 (1 550). Resultat før skatt i 4. kvartal var MNOK 199 (118), tilsvarende en resultatmargin på 8,0 % (7,6 %).

For 2011 i sin helhet hadde AF Gruppen en omsetning på MNOK 7 356 (5 828). Dette tilsvarer en vekst på 26,2 % fra året før. Foreløpig resultat før skatt for 2011 ble MNOK 404 (372) tilsvarende en resultatmargin på 5,5 % (6,4 %).

Resultat pr. aksje ble i 4. kvartal NOK 1,87 (1,35) og NOK 3,84 (3,92) i 2011. Utvannet resultat pr. aksje for 2011 ble NOK 3,84 (3,82). Samlet ordrereserve pr. 31.12.11 var MNOK 9 826 (6 193). Avkastning på gjennomsnittlig investert kapital ble 35,5 % (36,0 %). AF Gruppen hadde pr. 31.12.11 netto rentebærende fordringer på MNOK 450 (580).

AF Gruppen kjøpte i 4. kvartal aksjemajoriteten i Strøm Gundersen-konsernet og Rogaland Entreprenør. Selskapene er lokalisert henholdsvis i Drammen og Stavanger. AF utvider med dette sitt geografiske nedslagsfelt innen bygg- og anleggstjenester i regioner med høy vekst.

AF prioriterer ifølge meldingen arbeid med HMS høyt og H-verdien for hele virksomheten var i 2011 på 1,5 (2,5), mens det samlede sykefraværet gikk ned til 3,6 % (3,7 %). AF Gruppen har nylig gjennomført en medarbeidertilfredshetsundersøkelse som viser at trivselen og stoltheten av å jobbe i AF aldri har vært høyere.

– 2011 har vært et godt år for AF Gruppen med gode prestasjoner i våre virksomhetsområder. Vi opplever høy aktivitet og god tilførsel av nye oppdrag, og våre ansatte viser evne og vilje til å prestere på høyt nivå i et marked preget av stor konkurranse. Den høye ordrereserven gir grunnlag for høy aktivitet og god vekst også i 2012. Fremtidsbildet ser totalt sett godt ut for selskapet og vi ser potensiale for ytterligere forbedringer, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Personbildet: Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen (Foto: AF)

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
1_Konsernsjef_Paal_Egil_Ronn.jpg 1_Konsernsjef_Paal_Egil_Ronn.jpg IMG_5144 IMG_5144