Høy ordreinngang for NCC
Gå tilbake

Høy ordreinngang for NCC

27. april 2012

NCC, som i Norge har hovedkontor i Helsfyr Atrium på Bryn-Helsfyr i Oslo, la i årets første kvartal et solid grunnlag for fortsatt vekst i Norge.

Ifølge en pressemelding fra selskapet er ordreinngangen innen både anlegg og asfalt høy, og NCC ruster seg med det for videre vekst i Norge. Omsetningen er noe høyere enn i fjor og resultatet er negativt på grunn av sesongeffekter i asfaltvirksomheten og nedskrivinger i prosjekter.

NCC i Norge leverte i årets første kvartal en omsetning på MNOK 1 211 og et driftsresultat på MNOK -79. Tilsvarende tall for første kvartal 2011 var MNOK 1 143 og MNOK -72. Ordreinngangen og ordrereserven var MNOK 2 292 og MNOK 5 899, en økning på henholdsvis MNOK 1 035 og MNOK 1 023.

-Det er en rekke positive hendelser i første kvartal som synliggjør NCCs konkurransekraft på flere områder. Satsingen på store nasjonale og regionale infrastrukturprosjekter passer godt med NCCs kompetanse, og er et område hvor vi vokser. Vi er fornøyd med den andelen av oppdragene vi har fått, sier administrerende direktør Peter Gjørup i NCC Construction i Norge, i meldingen.

NCC Constructions omsetning i første kvartal 2012 var MNOK 989. Det er en oppgang fra MNOK 907 i første kvartal 2011. Driftsresultatet endte på MNOK -10. Driftsresultatet er negativt på grunn av prosjektnedskrivninger, samt noen forsinkede byggeprosjekt.

-Isolert sett er jeg meget tilfreds med ordreinngangen i første kvartal, som er blant NCC Constructions beste kvartal noensinne. Vi fortsetter veksten fra 2011. Derimot er jeg ikke fornøyd med omsetningen, som er for lav, og jeg er heller ikke fornøyd med negativt resultat, sier Gjørup.

Ordreinngangen i første kvartal 2012 var MNOK 1 667, mot MNOK 690 i samme periode 2011. Omsetningen og driftsresultatet i første kvartal 2011 var henholdsvis MNOK 907 og MNOK 2.

NCC Roads har oppnådd gode resultater i årets anbudsåpninger av Vegvesenets asfaltkontrakter. Spesielt i regionene Sør og Øst har asfaltvirksomheten vunnet en god ordreportefølje.

-En mild og stabil vinter bidrar positivt for vår virksomhet, og vi har hatt god drift i Veiservice og Pukk og grus, sier administrerende direktør Michael Malm i NCC Roads.

NCC Property Development har hatt byggestart på to prosjekter, Stavanger Business Park på Forus og Østensjøveien 27 i Oslo. Gjennom kvartalet har mye av fokuset vært på arbeid med uleie av disse prosjektene, samt Lysaker Polaris-prosjektet. NCC Property Development registrerer en svak økning i leiepriser og forsiktig synkende ledighet.

-Det er tydelig økt fokus hos potensielle leietakere at de ønsker gode miljøløsninger i sine nye lokaler. Vi har allerede fått god erfaring med å benytte miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM NOR for å synliggjøre og dokumenter miljøgevinster. Samtlige av våre prosjekter har høy miljøstandard, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i NCC Property Development.

NCC Bolig solgte 30 boliger i første kvartal. Det er god aktivitet og prisstigning i boligmarkedet, selv om prisstigningen er på et noe lavere nivå. NCC Bolig planlegger igangsettelse på flere prosjekter i 2012.

-Vi er positiv til utviklingen fremover. Det er fortsatt underskudd på igangsettelse av nye boligprosjekter, spesielt i sentrumsnære områder, og det er lave boliglånsrenter i Norge, sier administrerende direktør Johan Bruun i NCC Bolig.
Personbildet: Administrerende direktør Peter Gjørup i NCC Construction i Norge (Foto: NCC)

Bilder av bygg: NCC Property Development har igangsatt bygging av Østensjøveien 27 på Bryn-Helsfyr og Stavanger Business Park på Forus.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
2_a_overview_11012012 2_a_overview_11012012 Stavanger Business Park Stavanger Business Park