Gunnar Karlsen AS har endret navn til GK NORGE AS
Gå tilbake

Gunnar Karlsen AS har endret navn til GK NORGE AS

17. april 2008

Gunnar Karlsen a.s endret 14. april navn til GK NORGE AS. En enhetlig profil for den skandinaviske virksomheten er bakgrunnen for navnebyttet, som også skjer for GKs svenske virksomhet og for konsernet.

Samtidig med navneendringen i Norge, skifter den svenske virksomheten navn til GK SVERIGE AB. Videre endrer morselskapet, Gunnar Karlsen Holding AS, navn til GK KONSERN AS.

En enhetlig profil for den skandinaviske virksomheten er bakgrunnen for navnebyttet. Samtidig er endringen en naturlig konsekvens av at både kunder og ansatte i lengre tid har brukt forkortelsen ”GK”.

GK konsernet har utviklet seg til å bli Skandinavias ledende leverandør av nyanlegg og service innen inneklima og energibruk i bygg. Konsernet har vokst kraftig i Norge, Sverige og Danmark og har nå en omsetning på NOK 2 milliarder og 1350 ansatte fordelt på 57 kontorsteder i Skandinavia.

– Navneendringen er en formalisering der vi skiller på land, men vi ønsker fortsatt å bli omtalt med forkortningen GK, sier konsernsjef Jon Valen-Sendstad.

Valen-Sendstad poengterer at endringen også innebærer en strukturendring hvor konsernet sidestiller de skandinaviske virksomhetene og tilrettelegger for ytterligere vekst og en felles merkevare i hele Skandinavia, i følge gk.no.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email