Grunnarbeider i gang og over 115 leiligheter solgt i Fyrstikkbakken
Gå tilbake

Grunnarbeider i gang og over 115 leiligheter solgt i Fyrstikkbakken

7. desember 2021

Salget har passert 115 leiligheter og grunnarbeidene er i full gang i det fremtidsrettede boligprosjektet Fyrstikkbakken 14 ved Bryn i Oslo. I høst har engasjerte boligkjøpere vært med å påvirke hvordan fellesområdene skal bli.

Prosjektet har som mål å skape «Norges hyggeligste nabolag», og miljøfokus og helt nye og fremtidsrettede bokonsepter og løsninger har fått mye oppmerksomhet i media og publikum.

Beliggenheten rett ved grøntområdene ved Nordre Skøyen Hovedgård og langs Alnaelva, og få minutter unna kollektivknutepunkt, skoler og andre fasiliteter i Bryn-Helsfyr-området, gjør også sitt til interessen i boligmarkedet.

Tre av fire boliger solgt

Nylig rundet prosjektet 115 solgte av totalt 163 leiligheter. Det betyr at omtrent tre av fire boliger er solgt – men at det fortsatt er ledige leiligheter igjen i ulike størrelser.

Se løpende oppdatert oversikt over ledige leiligheter her.

Arbeidene på byggeplassen, som gjøres i regi av AF Bygg Oslo, går også fremover. I høst har det blant annet blitt jobbet med å etablere en rørvegg mot t-banen og en støttemur mot Jernbaneveien nedenfor. Nå tas det ut fjell og masser der byggene skal plasseres. Boligene planlegges ferdigstilt for innflytting høsten 2023.

Du kan følge arbeidet på byggeplassen via live-kamera her.

 

Er med på å bestemme

Tilvalgsprosessen, der kjøperne gjør tilpasningsvalg for egne leiligheter, er godt i gang. Der benytter utbyggerne Bygr i samhandling med boligkjøperne og entreprenøren. Og i høst har de fremtidige beboerne kunnet være med på å bestemme hva de såkalte Delemeterne skal brukes til.

Det ble arrangert en ukes digital workshop for brukermedvirkning, der beboerne kunne legge inn sine kommentarer og ønsker via et eget digitalt «mood board».

– Engasjementet var bra, og arkitekt og interiørarkitekt fikk mange gode og nyttige innspill til det videre arbeidet. Mange av ønskene handlet om treningsfasiliteter og book-bare selskapslokaler, forteller Gro Gustavson, markedssjef i Fyrstikkbakken 14.

I Fyrstikkbakken 14 får beboerne store fellesarealer, miljøvennlige leiligheter bygget i «pustende» treverk og mulighet til å tilpasse leilighetene etter eget behov.

– Vi har til og med egne «venneleiligheter» – perfekt for de som vil bo sammen, men alene – og dele på utgiftene, sier Gustavson.

Les også: «Lanserer venneleiligheter – en smart, økonomisk og sosial boligløsning»

Ny T-banetrassé og bedre fremkommelighet

Beboerne vil også få glede av flere offentlige planer som vil bidra til enda bedre tilgjengelighet i nærområdet rundt boligene.

T-banetraséen mellom Brynseng og Hellerud blir omlagt, og strekningen forbi boligprosjektet vil gå i tunnel under bakken. Sporveien har startet dette arbeidet høsten 2021, og det nye sporet skal stå ferdig omtrent samtidig som innflytting i Fyrstikkbakken, høsten 2023.

På den nåværende traséen planlegges det ny gang- og sykkelvei, og det skal bli enklere å ta seg til og fra boligene til fots i ulike retninger.

Les også: «Skal oppgradere T-banenlinjen mellom Bryn og Hellerud»

Fyrstikkbakken 14 AS er eid 50/50 av Birk & Co AS og AF Eiendom. Prosjektet inngår i FutureBuilt-programmet som har mål om 50 prosent reduksjon i klimagasser. Det består av totalt 163 leiligheter fordelt på 4 boligblokker med underliggende parkeringskjeller og tilhørende grøntarealer med forbindelse til nærområdet. Det ligger nær offentlige funksjoner som T-bane, tog, buss barnehager og skoler, og er FutureBuilts første kommersielle boligprosjekt i massivtre.

Illustrasjonsbilder: 3D estate

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email