Goodtech oppgraderer vern- og kontrollanlegget til Wacker
Gå tilbake

Goodtech oppgraderer vern- og kontrollanlegget til Wacker

28. juni 2022

Helsfyr-baserte Goodtech har inngått kontrakt om leveranse av kontrollsystem og nye vern i forbindelse med Wacker Chemicals Norways planer om å automatisere og overvåke verkets 132kV, 22kV og 6,6kV høyspentanlegg.

Goodtech, som har hovedkontor i Helsfyr Atrium ved Helsfyr i Oslo, får ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje av kontrollsystem og nye vern. Prosjektet starter i løpet av sommeren 2022, og skal stå ferdig våren 2023.

«I forbindelse med oppgradering av høyspentanleggene ved Wacker Holla Metall må kontrollanlegget automatiseres og utvides/bygges om. Wacker valgte Goodtech til dette oppdraget pga. løsning, pris, kompetanse og fleksibilitet, i tillegg til selskapets høye sikkerhetsintegritet. I driftsfasen har vi erfart at Goodtech er tett på med god oppfølging, og deres nærhet til anlegget også har vært en viktig faktor i valg av leverandør», sier Petter Bakken, elektrosjef hos Wacker Holla, i en pressemelding.

Kontrakten er på i størrelsesorden 8 MNOK, og representerer ifølge Goodtech et spennende prosjekt på et strategisk satsningsområde.

«Vi har jobbet tett sammen med Wacker Chemicals Holla i flere prosjekt og har god erfaring med samarbeidet. Det er svært gledelig at de igjen velger Goodtech. Vi ser frem til å gjøre en god leveranse innen våre kjerneområder sammen med teamet i Wacker Chemicals, som vi opplever som en innovativ og fremoverlent partner», sier konsernsjef Margrethe Hauge.

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Selskapets visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 500 millioner og har ca 300 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email