Fyller opp på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Fyller opp på Bryn-Helsfyr

8. november 2012

Det er den siste tiden signert 12 nye eller reforhandlede leieavtaler på Bryn-Helsfyr, for totalt drøye 6000 kvm.

Presseinformasjon
Oslo, 8. november 2012

Øni Eiendom v/Maya Eiendom har nå signert en femårsavtale med O.J. Dahl om utleie av 1200 kvm kombinasjonslokaler i Østensjøveien 15. Selskapet samler all virksomhet, som tidligere har vært fordelt på kontorer og lager i Brynsveien og verksted i Gamlebyen, i eiendommen fra februar. Utleier har dermed ca 650 kvm ledig i Østensjøveien 15 B og drøyt 1500 kvm i 15 D, hovedsakelig arealer for kontorer, showroom, undervisning og lager.

I Brynsveien 5 har SAAS Eiendom signert nye leieavtaler på totalt 830 kvm, fordelt på minibankoperatøren Kontanten, IT-Sentret JobData og Avikom Distribusjon. Eiendommen er dermed fullt utleid til februar, da det frigjøres 360 kvm kontor- og 200 kvm lagerareal.

DNB Næringseiendom har nylig reforhandlet tre leieavtaler for totalt 2100 kvm i sine bygg på Bryn-Helsfyr. Utdanningsetaten, Oslo Kommune leier 1200 kvm i Brynsveien 11-13, mens

Smartphones og Oslo Prosjektorganisasjon har reforhandlet på henholdsvis 550 og 350 kvm i Brynsveien 3.

Jotne Eiendom har fått nye leietakere til 1115 kvm kontorer i Grenseveien 107. Specsavers Norway flytter fra Oslo sentrum til 815 kvm og Total Consult Oslo blir ny leietaker på nær 300 kvm. I tillegg har Jotne Gruppen lokalisert alle sine selskaper i nyoppussede lokaler i femte etasje av bygget, som dermed er fullt utleid fra nyttår.

I Helsfyr Panorama har Bademiljø, som har en fremleieavtale på 580 kvm med Intrum Justitia til mars 2015, nå signert en leieavtale med gårdeier. Den nye avtalen forlenger leieforholdet med ytterligere tre år.

Spx Flow Technology Norway flyttet nylig inn på 221 kvm i Østensjøveien 36, mens Crown Worldwide Movers AS flytter til Brynsveien 2-4. Begge leietakere flytter internt på Bryn-Helsfyr, og bidrar til at de to eiendommene er nær fullt utleid.

– Det er hyggelig å registrere fortsatt god aktivitet i leiemarkedet, samtidig som det pågår store nybyggings- og rehabiliteringsprosjekter i området, sier Per Kristian Lundquist i Sandia, som er talsmann i Bryn-Helsfyr-samarbeidet.

Alle de nevnte eiendommene er representert i prosjektet, et langsiktig samarbeid om identitetsbygging av området som Oslo knutepunkt for næringsvirksomhet. 11 år etter start har samarbeidet 27 deltakerne, som samlet representerer majoriteten av næringsarealene i området.

Deltakere:
DNB Næringseiendom, SPG Ole Deviks vei, Jahre Eiendom, Øni Eiendom v/Maya Eiendom, Aberdeen Asset Management, Fearnley Finans Eiendom, Basale, Oslo Areal, Fortin, Bryn Eiendom, Jotne Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, SAAS Eiendom, NAF, Entra Eiendom, Brødrene Jensen, Gasmann Eiendom, Sigellen, P.S. Eiendom, Østensjøveien 43 AS, AF Gruppen, Schage Eiendom, Eiendomsselskapet Argentum, Timms Reperbane, NCC Property Development.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email