Fyller opp 7500 kvm kontorer på Bryn-Helsfyr
Gå tilbake

Fyller opp 7500 kvm kontorer på Bryn-Helsfyr

17. januar 2011

– 10-årsjubilant melder om nye leieavtaler og fullsatte bygg

Nærhet til sentrum, tilgjengelighet og et bredt fasilitetstilbud fortsetter å trekke leietakere til Bryn-Helsfyr.

Statens Vegvesen, Vegdirektoratet inngikk nylig en femårs leieavtale for 2370 kvm kontorlokaler i Østensjøveien 43 på Bryn-Helsfyr i Oslo. Helsfyr Atrium melder om nye avtaler for 2900 kvm, og nye leietakere fyller opp både Grenseveien 86 og 88, Brynsveien 5, Østensjøveien 36 og Brynsengveien 2 i samme område.

– Bryn-Helsfyr-prosjektet feirer 10 år med fruktbart samarbeid om identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet, sier prosjekts initiativtaker, Per Kristian Lundquist i Sandia Gruppen. – Det er hyggelig å innlede jubileumsåret med å melde om nylig inngåtte leieavtaler for totalt 7500 kvm i deltakernes eiendommer i området.

Østensjøveien 43
Statens Vegvesens avtale i Østensjøveien 43 gjelder 2370 kvm kontorer fordelt på tre etasjer. Innflytting er i mars 2011 og årlig leiepris ca 1650,- pr kvm. Bygget er sentralt plassert ved Brynseng T-banestasjon og rommer ca 6800 kvm kontorarealer. Etter at Finanstilsynet flyttet ut i fjor, har ca 6000 kvm vært ledig og under rehabilitering. Etter den nye leieavtalen er ca 3600 kvm ledig.

– Det har tatt litt tid, men vi opplever økende interesse og har dialog med flere potensielle leietakere, sier Erich Holte i Investire Eiendom, som eier 100 prosent av Østensjøveien 43 AS. – Dette er et bra kontorbygg med topp beliggenhet, profilerings- og tilpasningsmuligheter, og vi regner med å ha flere leietakere på plass i nær fremtid.

Helsfyr Atrium
Schage Eiendom, som har ansvar for utleie i Helsfyr Atrium, melder om tre nye avtaler på til sammen 2900 kvm. Svea Finans og Klinikk for alle leier henholdsvis 1500 og 400 kvm over 5 år, mens Columbus IT leier 1000 kvm over 9 år.

Landemerket Helsfyr Atrium består av 28.000 kvm kontorer, og sto ferdig ifjor sommer. Bygget består av to bygg på henholdsvis 8 og 14 etasjer, sammenbundet av et glassatrium. Med de tre nyeste leietakerne på plass, har bygget leietakere til ca 26500 kvm. Gårdeiers ledighet er dermed ca 1500 kvm, mens et større areal er ledig i fremleie.

Flere fullsatte bygg
Gasmann Eiendoms to bygg på totalt 22500 kvm, Grenseveien 86 og 88, er nå fullt utleid ved at Arrow ECS har utvidet sitt leieareal fra 390 til 1100 kvm, mens Llentab, Digitalpenn og Kandai har blitt nye leietakere på henholdsvis 380, 200 og 60 kvm.

Sigellens nabobygg, Grenseveien 90, er for tiden også fullt utleid.

Bryn Eiendom melder om fullt hus i Østensjøveien 36 og Brynsengveien 2. Park Nordic har inngått avtale for 399 kvm i Brynsengveien 2, mens Sipano Norge og Uponor har flyttet inn på henholdsvis 291 og 199 kvm i Østensjøveien 36. Nabobyggene, Østensjøveien 32 og 34, er også fullt utleid.

Samtidig har SAAS Eiendom fått KaBi Instituttet som ny leietaker i Brynsveien 5, hvor det dermed bare er i overkant av 200 km ledig.

De nevnte eiendomsaktørene er blant deltakerne i Bryn-Helsfyr-prosjektet, et langsiktig samarbeid om identitetsbygging av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Prosjektet feirer i år sitt 10-årsjubileum, og har for tiden 22 deltakere, alle med betydelige interesser i området.

Deltakere i Bryn-Helsfyr-prosjektet:
Vital Eiendom, Østensjøveien 43, Schage Eiendom, Bryn Eiendom, Eiendomsselskapet Argentum, Entra Eiendom, PS Eiendom, HAS Investment, BundeBygg, Pecunia Eiendomsselskap, SAAS Eiendom, NCC Property Development, NAF, Brødrene Jensen, Jahre Eiendom, Gasmann Eiendom, Sigellen, AF Gruppen, Oslo Areal, Basale, Timms Reperbane og Jotne Eiendom.

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email