Fujitsu scorer høyt i ny Greenpeace-kåring
Gå tilbake

Fujitsu scorer høyt i ny Greenpeace-kåring

14. februar 2012

Fujitsu, som i Norge har hovedkontor i Østensjøveien 32 på Bryn-Helsfyr i Oslo, er igjen blant de mest miljøvennlige IT-leverandørene i en internasjonal Greenpeace-kåring.

For femte år på rad rangerer Greenpeace miljøvennlige IT-leverandører gjennom sitt Cool IT Leaderboard, som evaluerer globale IT-selskaper og deres rolle som ledende aktører mot klimaendringer. Ifølge en pressemelding havnet Fujitsu på en sterk tredje plass under årets kåring, med spesielt god evaluering når det gjelder å ha miljøvennlige løsninger ute i markedet, samt høye, ambisjoner for fremtidige miljøtiltak. «Cisco, Ericsson og Fujitsu skiller seg nok en gang ut i løsningskriteriene ved å levere detaljerte oversikter over hvordan deres unike teknologier skaper veier til betydelige reduksjon av utslipp» skal det hete i Greenpeace-rapporten.

– Fujitsu skiller seg ut igjen med en klar ledelse under området miljøvennlige IT-løsninger, sier Anders Eiken, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Fujitsu Norge. – Denne kategorien er viktig for oss fordi den tar for seg konkrete fakta om teknologi og miljøutslipp, og her beviser vi at Fujitsu er markedsledende når det gjelder å utvikle teknologi som reduserer miljøfarlige utslipp.

I sin Cool IT Leaderboard-rapport peker Greenpeace på at den sterke framveksten av skybaserte tjenester fører til en økning i antall datasentre i verden. «Det aktualiserer i sin tur behovet for energieffektive løsninger. Dersom «skyen» var et land, ville den vært verdens femte største basert på energiforbruk, bak Japan men foran India. Derfor spiller energieffektiv IT en viktig miljørolle» heter det i meldingen.

 

Personbildet: Anders Eiken, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Fujitsu Norge (Foto: Fujitsu)

 

Share on
Facebook Twitter Linkedin Email
IMG_7935 IMG_7935 Fujitsu Norge, Bryn-Helsfyr Fujitsu Norge, Bryn-Helsfyr